Hướng dẫn sử dụng OneNote Class Notebook Office 365

OneNote Class Notebook là một ứng dụng giúp bạn thiết lập OneNote trong lớp học của bạn. Ứng dụng này sẽ tạo ra một Class Notebook bao gồm 3 Notebook phụ:

 • Student Notebooks: Notebook riêng được chia sẻ giữa mỗi giáo viên và các sinh viên cá nhân của họ. Giáo viên có thể truy cập vào các sổ ghi chép bất kỳ lúc nào, nhưng sinh viên không thể nhìn thấy sổ ghi chép của sinh viên khác.
 • Content Library: Notebook dành cho giáo viên để chia sẻ tài liệu học tập với sinh viên. Giáo viên có thể thêm và chỉnh sửa tài liệu của mình, nhưng đối với sinh viên, Notebook này chỉ có thể đọc.
 • Collaboration Space: Notebook cho tất cả học sinh và giáo viên trong lớp để chia sẻ, tổ chức và cộng tác.

Khởi động OneNote Class Notebook:

 1. Đăng nhập vào Office 365.Đăng nhập vào Office 3652. Nhấp vào biểu tượng Class Notebook.

  Biểu tượng Class Notebook
 • Tạo một Class Notebook:
 1. Nhấp vào Create a class notebook.

Tạo Class Notebook mới

 1. Đặt tên rồi nhấp Next.

Tip OneNote Class Notebook:

 • Chúng tôi khuyên bạn nên tạo một sổ tay riêng cho mỗi lớp. Ví dụ: nếu bạn dạy nhiều lớp tiếng Tây Ban Nha 2, hãy tạo ra một cuốn sổ ghi chép cho mỗi lớp. Cho mỗi Class Notebook một cái tên duy nhất mà bạn và học sinh của bạn dễ dàng nhận diện được. Bạn có thể đặt tên cho Class Notebook “Spanish 2 P1” cho lớp học kỳ 1 của bạn, “Spanish 2 P2” cho lớp học giai đoạn 2 của bạn, v.v.
 • Mỗi Class Notebook bạn tạo phải có một tên duy nhất, và nó không thể chứa các ký tự # / *? “| <>:.% ‘.

Xem trước Class Notebook mới tạo

(Tùy chọn) Thêm giáo viên khác vào sổ ghi chép lớp của bạn: Trên màn hình này, bạn có tùy chọn thêm giáo viên khác vào sổ ghi chép lớp của bạn. Bất kỳ giáo viên nào được thêm sẽ có các quyền giống như bạn làm. Bạn có thể thêm bao nhiêu tùy thích.

Chọn tên giáo viên và nhấp Next.

Thêm sinh viên vào Class Notebook của bạn:

Bạn có thể thêm sinh viên vào Class Notebook của mình bằng cách thêm từng trường học, bằng cách dán danh sách sinh viên hoặc bằng cách thêm bí danh nhóm. Ứng dụng Class Notebook hỗ trợ các nhóm Active Directory SecurityModern Groups. Mỗi học sinh nhận được phần riêng tư và được tiếp cận các phần hợp tác.

 1. Để thêm sinh viên riêng lẻ, chỉ cần gõ tên của họ vào hộp văn bản và sau đó nhấn Khi bạn nhập, ứng dụng sẽ tìm kiếm các kết hợp phù hợp. Ví dụ: bạn có thể nhập “Jacob” và sẽ tìm thấy bất kỳ sinh viên nào phù hợp với tên đó.

 1. Bạn có thể thêm các nhóm theo cách tương tự như thêm sinh viên. Đơn giản chỉ cần gõ tên của nhóm; ứng dụng sẽ hiển thị cho bạn đề xuất từ đó bạn có thể chọn nhóm bạn muốn thêm.

Tìm sinh viên cho Class Notebook

 1. Để thêm hàng loạt sinh viên riêng lẻ, bạn có thể sao chép và dán danh sách sinh viên như được hiển thị bên dưới. Sau khi dán tên của học sinh vào hộp văn bản, ứng dụng sẽ tra cứu từng tên. Ứng dụng có thể mất vài phút để tự động giải quyết từng tên. Đối với mỗi tên không được tìm thấy, bạn có thể nhập lại tên hoặc xóa tên khỏi hộp văn bản.

 1. Nhấp Next sau khi bạn đã thêm tất cả sinh viên và nhóm của mình.

Bắt đầu mỗi sổ ghi chép sinh viên với các phần:

Thiết kế nơi làm việc cho sinh viên

 1. Nhấp Add more để thêm các phần bổ sung vào sổ tay của mỗi học sinh.
 2. Nhấp Next khi hoàn tất.

Tip OneNote Class Notebook:

 • Chúng tôi khuyên bạn nên tạo các tên phần tương ứng với hoạt động chứ không phải đơn vị. Ví dụ: sử dụng các hoạt động như Handouts, Class Notes, and Quizzes. Lý do cho điều này là học sinh làm việc trong một đơn vị một lúc; sẽ mất nhiều thời gian hơn để tìm các mục trong cùng một đơn vị.
 • Bạn cũng có thể thêm, xóa và xóa các phần trực tiếp trong sổ tay của sinh viên của sinh viên của bạn sau khi Class Notebook được tạo ra.

Hoàn thiện Class Notebook của bạn:

 1. Nhấp vào Teacher’s notebookStudent’s notebook để xác nhận các sổ tay của sinh viên và các phần đã được tạo. Nhấp để thêm hoặc xóa các phần hoặc nhấp Create để tạo ứng dụng Class Notebook của bạn.

Xem Class Notebook đã hoàn chỉnh

 1. Nhấp vào liên kết tên máy tính xách tay để mở Class Notebook của bạn trong OneNote. Ngay khi Notebook đã sẵn sàng cho sinh viên của bạn, hãy gửi email cho siêu liên kết được hiển thị trong hộp văn bản tới lớp học của bạn để sinh viên của bạn mở. Giữ một bản sao của liên kết này để lưu trữ hồ sơ của bạn hoặc truy lục liên kết này trong OneNote 2013 bằng cách nhấp chuột phải vào Class Notebook trong danh sách Notebook và sau đó nhấp vào Copy Link to Notebook.

Tip: Liên kết giống nhau được sử dụng bởi tất cả mọi người trong một lớp học để truy cập vào một Class Notebook. Nếu tạo một Class Notebook cho nhiều lớp học, mỗi liên kết sẽ khác nhau.

Thiết kế xong Class Notebook
Tip OneNote Class Notebook: Bạn có thể muốn thêm nội dung bằng cách đặt nó vào Content Library trước khi mời sinh viên của bạn mở Class Notebook. Giữ một bản sao của liên kết trong hồ sơ của bạn trong khi bạn chuẩn bị notebook, sau đó chia sẻ liên kết với các sinh viên khi sẵn sàng.

Quản lý Class Notebook:

Tùy chọn này sẽ hiển thị một trang cho thấy tất cả các Class Notebook do bạn tạo, cũng như thông tin để tùy chỉnh từng máy tính.

Quản lý Class Notebook
Các tùy chọn bao gồm:

 • Renaming student sections: Để đổi tên bất kỳ phần sinh viên nào, hãy nhấp vào biểu tượng bút chì nhỏ và nhập tên mới của phần. Hãy chắc chắn nhấp Save sau khi đổi tên phần học sinh.
 • Adding student sections: Để phân một phần mới cho tất cả sinh viên, hãy nhấp vào nút Add sections. Hãy nhớ nhấp Save.
 • Enabling the Teacher-Only section group: là không gian cá nhân nơi chỉ có giáo viên mới có thể nhìn thấy nội dung bên trong. Để thêm The Teacher-Only section group vào Class Notebook, nhấp Enable the Teacher-Only section group. Các giáo viên khác có quyền truy cập vào Class Notebook của bạn và cũng sẽ có quyền truy cập vào The Teacher-Only section group nhưng sinh viên không thể thấy bất cứ điều gì ở đây.
 • Locking the Collaboration Space: Bật tùy chọn này sẽ thay đổi Khoảng không cộng tác thành chỉ đọc (hoặc khóa) để ngăn không cho sinh viên chỉnh sửa. Bạn có thể chuyển đổi từ khóa sang mở khóa bất cứ lúc nào.
 • Opening the Class Notebook: nhấp Open để mở Class Notebook.
 • Sharing a link to the Class Notebook: Để gửi liên kết đến Class Notebook cho lớp của bạn, chọn và sao chép văn bản trong hộp Liên kết, và sau đó dán nó vào một email.

Các tùy chỉnh

Giúp sinh viên của bạn tìm thấy Class Notebook:

Sinh viên có thể tìm thấy tất cả Class Notebook mới trong Ondrive for Business trong thư mục Share with me.

Sinh viên có thể tìm Class Notebook ở đây

Đối với Class Notebook được tạo trên một trang SharePoint của lớp học, sinh viên có thể tìm thấy tất cả các Class Notebook của họ bằng cách vào mục Class Notebook trong khung điều hướng Quick Launch ở bên trái của màn hình.

Sinh viên có thể tìm Class Notebook ở đây

Xử lý sự cố:

Tôi không nhìn thấy biểu tượng OneNote Class Notebook ?

Hãy là theo chỉ dẫn sau:

 1. Đảm bảo bạn có một trong các giấy phép sau:
 • Office 365 Education for Faculty
 • Office 365 Education PLUS for Faculty
 • Office 365 Faculty Individual Sign Up
 • Office 365 Plan A1 for Faculty
 • Office 365 Plan A2 for Faculty
 • Office 365 Plan A3 for Faculty
 • Office 365 Plan A3 for Faculty
 • Office 365 Plan A4 for Faculty
 • SharePoint (Plan 1) for Faculty
 • SharePoint (Plan 2) for Faculty
 • Office Professional Plus for Faculty
 • Office Web Apps (Plan 1) For Faculty
 • Office Web Apps (Plan 2) For Faculty
 1. Kiểm tra xem ứng dụng OneNote Class Notebook không bị vô hiệu trong Admin Portal:
 • Mở App Launcher và nhấp Admin.

OneNote Class Notebook

 • Trong ngăn điều hướng bên trái, dưới Admin, nhấp SharePonit.
 • Trên màn hình tiếp theo, trong ngăn điều hướng bên trái, nhấp Settings.
 • Kiểm tra xem Clas Notebook đã được cài đặt thành Hiển thị chưa.

Resources: https://support.office.com/en-us/article/Office-Training-Center-b8f02f81-ec85-4493-a39b-4c48e6bc4bfb

Bài viết thuộc về: Office365VietNam.info

Ý kiến của bạn:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.