Có gì mới trong Excel 2016 – Office 365

Excel 2016

Excel 2016 giúp bạn dễ dàng xử lý các số liệu. Với Excel 2016, bạn có thể hợp lý hóa nhập dữ liệu bằng tính năng Tự Điền. Sau đó, nhận các biểu đồ được đề xuất dựa trên dữ liệu của bạn và tạo biểu đồ bằng một thao tác bấm. Hoặc dễ dàng phát hiện các xu hướng và kiểu nhờ các cột dữ liệu, mã màu và biểu tượng.

Tính năng bắt đầu nhanh của Excel 2016:

Nhập dữ liệu:

 • Để nhập dữ liệu bằng cách thủ công:
 1. Chọn một ô trống, như A1, rồi nhập văn bản hoặc một số.Nhập dữ liệu
 2. Nhấn Enter hoặc Tab để chuyển sang ô tiếp theo.
 • Để điền chuỗi dữ liệu:
 1. Nhập phần đầu của chuỗi vào hai ô: chẳng hạn như Thg1 và Thg2; hoặc 2014 và 2015.Chức năng tự điền dữ liệu
 2. Chọn hai ô chứa chuỗi, rồi kéo núm điều khiển điền qua hoặc xuống các ô.

Điền dữ liệu cột bằng tính năng Tự hoàn tất có Xem trước:

Sử dụng tính năng Tự hoàn tất có Xem trước để tự động điền một cột, như Tên, dẫn xuất từ một cột khác, chẳng hạn như Tên Đầy đủ.

 1. Trong ô bên dưới Tên, nhập Molly rồi nhấn Enter.
 2. Ở ô tiếp theo, nhập một vài chữ cái đầu của Garret.
 3. Khi danh sách các giá trị gợi ý xuất hiện, hãy nhấn Quay lại.

 1. Chọn Tùy chọn Tự hoàn tất có Xem trước để thực hiện thêm thao tác.

Tính toán nhanh chóng với tính năng Tự Tính tổng:

 1. Chọn ô bên dưới các số bạn muốn cộng.
 2. Chọn Trang đầuTự Tính tổng (trong nhóm Soạn thảo).
 3. Trong ô đã chọn, hãy nhấn Quay lại để xem kết quả.
 4. Để thực hiện các phép tính khác, hãy chọn Trang đầu, chọn mũi tên xuống bên cạnh Tự Tính tổng, rồi chọn một phép tính.

Tạo biểu đồ:

Dễ dàng chọn được biểu đồ phù hợp cho dữ liệu của bạn bằng công cụ Phân tích Nhanh.

 1. Hãy chọn dải ô chứa dữ liệu bạn muốn hiển thị trong biểu đồ.
 2. Chọn nút Phân tích Nhanh ở góc dưới bên phải tuyển tập.Phân tích nhanh
 3. Chọn Biểu đồ, di chuột qua từng biểu đồ được đề xuất, rồi chọn biểu đồ mà bạn thích, chẳng hạn như Xếp chồng.

Sử dụng định dạng có điều kiện:

Tô sáng dữ liệu quan trọng hoặc hiển thị xu hướng dữ liệu bằng công cụ Phân tích Nhanh.

 1. Chọn dữ liệu bạn muốn cho dạng thức điều kiện.
 2. Chọn nút Phân tích Nhanh ở góc dưới bên phải tuyển tập.
 3. Chọn Định dạng, di chuột qua một dạng thức điều kiện, chẳng hạn như Bộ Biểu tượng, rồi chọn biểu tượng mà bạn thích.


Cố định hàng trên cùng của đầu đề:

Khi có nhiều hàng, bạn có thể cố định hàng trên cùng của cột đầu đề để chỉ cuộn dữ liệu.

 1. Mở Excel 2016.
 2. Đảm bảo bạn đã hoàn tất soạn thảo ô. Để hủy chế độ Soạn thảo ô, hãy nhấn Enter hoặc Esc.
 3. Chọn Chế độ xemCố định Hàng Trên cùng(trong nhóm Cửa sổ).

Lưu sổ làm việc của bạn vào OneDrive:

Lưu một sổ làm việc vào OneDrive for Business hoặc OneDrive (cá nhân) để truy nhập sổ làm việc từ các thiết bị khác và chia sẻ cũng như cộng tác với người khác.

 1. Chọn TệpLưu Dưới dạng.
 • Để lưu vào OneDrive for Business, hãy chọn OneDrive – <Tên công ty>.
 • Để lưu vào OneDrive (cá nhân), hãy chọn OneDrive – Cá nhân.Lưu vào OneDrive
 1. Nhập tên cho tệp, rồi chọn Lưu.

Chia sẻ sổ làm việc của bạn với những người khác:

 1. Chọn Chia sẻ trên dải băng. Hoặc chọn Tệp > Chia sẻ.

Note: Nếu tệp của bạn chưa được lưu vào OneDrive, bạn sẽ được nhắc tải tệp lên OneDrive để chia sẻ.

 1. Chọn người bạn muốn chia sẻ từ menu thả xuống hoặc nhập tên hay địa chỉ email.
 1. Thêm thông điệp (tùy chọn), rồi chọn Gửi.

Duy trì kết nối mọi lúc, mọi nơi:

https://support.office.com/vi-vn/article/B%E1%BA%AFt-%C4%91%E1%BA%A7u-Nhanh-Excel-2016-94b00f50-5896-479c-b0c5-ff74603b35a3?ui=vi-VN&rs=vi-VN&ad=VN#ID0EAABAAA=C%E1%BB%99ng_t%C3%A1c

Mẹo cho Excel, tìm hiểu thêm tại đây:

https://support.office.com/office-training-center/Excel-tips

Bài viết thuộc về: Office365VietNam.info

Ý kiến của bạn:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.