Tìm hiểu lịch sử Việt Nam cùng ứng dụng SCRATCH

Cùng bắt đầu bài học nào

Lịch sử luôn là một môn khó nuốt đối với các bạn học sinh vì kiến thức quá khô khan. Thế nhưng, qua phần mềm giáo dục sau đây được  viết trên nền tảng ngôn ngữ Scratch, việc học lịch sử trở nên sinh động và hấp dẫn hơn. Đây cũng là phương tiện đem lịch sử dân tộc lại gần thế hệ trẻ hơn. Vậy hãy cùng tìm hiểu lịch sử Việt Nam cùng ứng dụng Scratch nào! https://scratch.mit.edu/projects/172157909/

Cùng bắt đầu bài học lịch sử Việt Nam cùng ứng dụng Scratch

Nhấn vào nút bắt đầu để bắt đầu bài học nào!!

Bài học đầu tiên

Chọn bài học bạn muốn bắt đầu nào ( Mình sẽ chọn bài 1 nhé )

Bài 1

Các bạn sẽ nghe thấy phần giới thiệu sơ lược bài học và bản đồ giới thiệu vị trí của nhà nước Văn Lang. Sau khi nghe xong, các bạn bấm “Tiếp theo” để tiếp tục.

Tiếp tục tìm hiểu

Lúc này, các bạn sẽ thấy một bản đồ với nhiều biểu tượng khác nhau. Bấm vào các biểu tượng để tìm hiểu các phần riêng của bài học.

Giới thiệu về vị trí, lịch sử hình thành của nhà nước

Đây là phần giới thiệu về vị trí, lịch sử hình thành của nhà nước.

Trở về trang chủ

Biểu tượng nhỏ nhỏ hình ngôi nhà này sẽ đưa bạn về trang chủ bản đồ để tiếp tục tìm hiểu các chủ đề khác.

Câu hỏi thử thách trí nhớ

Sau khi tìm hiểu xong nội dung của bài học, cùng đến với những câu hỏi thử thách trí nhớ nào. Nhấn vào biểu tượng trên để cùng làm bài test.

Bài test

Trả lời những câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm nào. Mỗi câu trả lời đúng bạn sẽ dành được 30 điểm.

Nhấn vào hình ngôi nhà để về lại trang chủ bài học  và tiếp tục tìm hiểu lịch sử Việt Nam cùng ứng dụng Scratch nào.

Bài viết thuộc về: Office365VietNam.info

Ý kiến của bạn:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.