Khảo sát dễ dàng với SurveyMonkey

SurveyMonkey

SurveyMonkey là một công cụ hỗ trợ tạo khảo sát, trắc nghiệm một cách chuyên nghiệp nhất. Công cụ này hỗ trợ sẵn ngân hàng câu hỏi cũng như rất nhiều loại trắc nghiệm khác nhau giúp người dùng có thể tạo ra một khảo sát chuyên nghiệp một cách dễ dàng.

https://www.surveymonkey.com/

Make a smarter decision

Đầu tiên, để thực hiện các thao tác trên SurveyMonkey, người dùng cần tạo tài khoản và đăng nhập. SurveyMonkey có hỗ trợ người dùng đăng nhập qua: Office 365, Gmail, Facebook, LinkedIn. Sau khi đăng nhập, SurveyMonkey có hỏi về mục đích sử dụng của người dùng, và một số thông tin căn bản.

Tạo tài khoản và đăng nhập

SurveyMonkey có hỗ trợ nhiều loại khảo sát khác nhau như: Phản hồi từ khách hàng, Nghiên cứu thị trường, Trắc nghiệm,… Tại đây,mình xin hướng dẫn tạo một bài trắc nghiệm thông thường.

Làm bài trắc nghiệm

Các bạn thêm hoặc xóa các câu hỏi để tạo ra một bài khảo sát, sử dụng các tùy chọn bên  trái màn hình để làm survey thêm  độc đáo. Các bạn có thể xem link ở cuối bài để thấy được sự đa dạng của các câu hỏi.

thêm hoặc xóa các câu hỏi để tạo ra một bài khảo sát

Trước khi publish,các bạn có thể xem lại và chỉnh sửa

Xem lại và chỉnh sửa

Các bạn sẽ chọn cách để chia sẻ khảo sát này với mọi người: qua Email, qua link web, qua mạng xã hội,…

Chia sẻ với mọi người

Bước cuối cùng  là những bảng thống kê về kết quả  của kháo sát giúp bạn theo dõi cũng như đoán được xu hướng trả lời của người tham gia.

Đây là link một bài trắc nghiệm nhỏ mình vừa tạo, các bạn có thể tham gia qua link:

https://www.surveymonkey.com/r/3N7SJDX

Bài viết thuộc về: Office365VietNam.info

Ý kiến của bạn:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.