Tổng quan về các kênh cập nhật cho Office 365 ProPlus

1. Tổng quan về các kênh cập nhật cho Office 365 ProPlus

Một trong những lợi ích của Office 365 ProPlus là Microsoft có thể cung cấp các tính năng mới cho các ứng dụng Office một cách thường xuyên, thông qua các bản cập nhật hàng tháng. Tuy nhiên, vì quản trị viên triển khai Office 365 ProPlus cho người dùng trong tổ chức của bạn, bạn có thể muốn kiểm soát nhiều hơn tần suất người dùng của bạn có được các tính năng mới này. Microsoft cung cấp cho bạn ba lựa chọn, được gọi là Update channel, để kiểm soát tần suất cập nhật của Office 365 ProPlus với các tính năng mới. Dưới đây là tổng quan về ba lựa chọn.

Update channel Mục đích chính Tần suất cập nhật với các tính năng mới Kênh cập nhật mặc định cho các sản phẩm sau
Monthly Channel Cung cấp cho người dùng các tính năng mới nhất của Office ngay khi có sẵn. Hàng tháng Visio Online Plan 2 (tên trước đây là Visio Pro cho Office 365)

 

Project Online Desktop Client

Office 365 Business, đây là phiên bản Office đi kèm với một số gói Office 365, chẳng hạn như Business Premium.

Semi-Annual Channel Cung cấp cho người dùng các tính năng mới của Office chỉ một vài lần trong năm. Sáu tháng một lần, vào tháng giêng và tháng bảy Office 365 ProPlus
Semi-Annual Channel (Targeted) Cung cấp cho người dùng thử nghiệm và người kiểm tra khả năng tương thích ứng dụng cơ hội để kiểm tra Kênh bán hàng tiếp theo. Sáu tháng một lần, vào tháng ba và tháng chín Không có

Kênh cập nhật nào bạn quyết định triển khai cho người dùng của mình tùy thuộc vào một số yếu tố, bao gồm số lượng ứng dụng, bổ trợ hoặc macro mà bạn cần kiểm tra bất cứ khi nào có phiên bản cập nhật của Office 365 ProPlus. Để có một quyết định đúng đắn, hãy xem lại thông tin sau về ba kênh cập nhật có sẵn cho Office 365 ProPlus.

1.1 Monthly Channel cho Office 365 ProPlus

Monthly Channel có thể là lựa chọn phù hợp cho tổ chức của bạn trong các tình huống sau:

– Bạn muốn cung cấp cho người dùng của mình các tính năng mới nhất của Office ngay khi các tính năng đó khả dụng.

– Bạn không có nhiều ứng dụng, bổ trợ hoặc macro dành cho doanh nghiệp mà bạn cần kiểm tra để xác định xem chúng có hoạt động với phiên bản Office cập nhật hay không.

Monthly Channel với các tính năng mới dự kiến sẽ được phát hành mỗi tháng, mặc dù không có lịch trình nào được đặt ra khi phát hành tính năng. Ngoài các tính năng mới hoặc được cập nhật, bản phát hành cũng có thể chứa các bản cập nhật không bảo mật, chẳng hạn như các bản cập nhật cung cấp sự cải thiện về tính ổn định hoặc hiệu suất cho Office. Cập nhật bảo mật cho Monthly Channel thường được phát hành vào thứ ba của tuần thứ hai trong tháng. Bất cứ lúc nào, nếu có một vấn đề không bảo mật nghiêm trọng cần được khắc phục, chúng tôi sẽ cung cấp một bản phát hành Monthly Channel riêng để khắc phục sự cố.

Phát hành Monthly Channel được cập nhật thường xuyên. Bản phát hành Monthly Channel mới nhất chứa tất cả các tính năng, cập nhật bảo mật và cập nhật không bảo mật từ các bản phát hành Monthly Channel trước đó.

Bản phát hành Monthly Channel chỉ được hỗ trợ cho đến khi bản phát hành Monthly Channel tiếp theo khả dụng. Không có bản cập nhật bảo mật mới nào được cung cấp cho các bản phát hành Monthly Channel trước đó.

1.2  Semi-Annual Channel cho Office 365 ProPlus

Nếu tổ chức của bạn không muốn triển khai các tính năng mới nhất của Office ngay lập tức hoặc bạn có một số lượng lớn các ứng dụng kinh doanh, bổ trợ hoặc macro mà bạn cần thử nghiệm với Office, thì Semi-Annual Channel có thể là sự lựa chọn tốt hơn cho tổ chức của bạn. Đó là bởi vì các tính năng mới được thêm vào Semi-Annual Channel chỉ hai lần một năm, thay vì mỗi tháng. Semi-Annual Channel là kênh cập nhật mặc định cho Office 365 ProPlus.

Semi-Annual Channel với các tính năng mới dự kiến sẽ được phát hành hai lần một năm, vào tháng 1 và tháng 7. Các tính năng mới không được thêm vào Semi-Annual Channel bất cứ lúc nào. Các tính năng được bao gồm trong Semi-Annual Channel là các tính năng đã được phát hành trước đó trong Monthly Channel.

Trong bốn tháng trước khi phát hành tính năng Semi-Annual Channel mới, Microsoft cung cấp các bản dựng của bản phát hành sắp tới để người dùng thử nghiệm và người kiểm tra khả năng tương thích ứng dụng trong tổ chức của bạn có thể làm việc với bản phát hành sắp tới. Các bản dựng này được cung cấp thông qua kênh cập nhật Semi-Annual Channel (Targeted) và cung cấp các tính năng và chức năng tương tự sẽ có trong bản phát hành tiếp theo của Semi-Annual Channel bao gồm các tính năng mới.

Sau khi phát hành Semi-Annual Channel tháng 1 và tháng 7, các cập nhật bảo mật bổ sung, nếu cần, cũng có thể được thêm vào Semi-Annual Channel. Việc phát hành Semi-Annual Channel với các cập nhật này thường xảy ra vào thứ ba của tuần thứ hai của tháng. Nếu có một vấn đề không bảo mật quan trọng cần được khắc phục trong Semi-Annual Channel, thì bản cập nhật không bảo mật đó cũng sẽ được đưa vào một bản phát hành Semi-Annual Channel, thường là vào thứ ba của tuần thứ hai của tháng.

1.3 Semi-Annual Channel (Targeted) cho Office 365 ProPlus

Để giúp tổ chức của bạn chuẩn bị phát hành Kênh bán niên, Microsoft cung cấp Semi-Annual Channel (Targeted). Mục đích chính của kênh cập nhật này là cung cấp cho người dùng thử nghiệm và người kiểm tra khả năng tương thích ứng dụng trong tổ chức của bạn để làm việc với bản phát hành Semi-Annual Channel sắp tới. Trong thời gian này, khoảng bốn tháng, bạn có thể xác định các sự cố có thể xảy ra mà bạn cần khắc phục với các ứng dụng kinh doanh, bổ trợ hoặc macro hoặc bạn muốn Microsoft khắc phục. Các bản phát hành Semi-Annual Channel (Targeted) cung cấp các tính năng và chức năng tương tự sẽ có trong bản phát hành tiếp theo của Semi-Annual Channel bao gồm các tính năng mới.

Semi-Annual Channel (Targeted) với các tính năng mới dự kiến sẽ được phát hành hai lần một năm, vào tháng 3 và tháng 9. Các tính năng mới không được thêm vào Semi-Annual Channel (Targeted) vào bất kỳ lúc nào khác. Các tính năng được bao gồm trong Semi-Annual Channel (Targeted) là các tính năng đã được phát hành trước đó trong Monthly Channel.

Các bản phát hành tính năng tháng 3 và tháng 9 cho Semi-Annual Channel (Targeted) cũng bao gồm các bản cập nhật bảo mật và không bảo mật đã được phát hành trước đó trong Monthly Channel. Sau bản phát hành tháng 3 và tháng 9, các bản cập nhật bảo mật và không bảo mật bổ sung, nếu cần, cũng có thể được thêm vào Semi-Annual Channel (Targeted). Việc phát hành Semi-Annual Channel (Targeted) với các cập nhật này thường xảy ra vào Thứ ba của tuần thứ hai trong tháng.

Mặc dù kênh cập nhật này được thiết kế chủ yếu cho thử nghiệm của bạn, nhưng đây là phiên bản Office 365 ProPlus được hỗ trợ đầy đủ.

1.4 Đại diện trực quan của các kênh cập nhật cho Office 365 ProPlus

Hình minh họa sau đây cho thấy mối quan hệ giữa các kênh cập nhật cho Office 365 ProPlus và lịch phát hành gần đúng.

1.5 Tần suất cập nhật cho các kênh cập nhật cho Office 365 ProPlus

Khi xem xét, bảng sau cung cấp thông tin về tần suất mỗi kênh cập nhật thường bao gồm các cập nhật tính năng, cập nhật bảo mật và cập nhật không bảo mật. Cập nhật bảo mật và không bảo mật chỉ được bao gồm khi cần thiết.

Cập nhật kênh Cập nhật tính năng Cập nhật bảo mật Cập nhật không bảo mật
Monthly Channel Hàng tháng Hàng tháng Hàng tháng
Semi-Annual Channel Sáu tháng một lần, vào tháng giêng và tháng bảy Hàng tháng Hàng tháng
Semi-Annual Channel (Targeted) Sáu tháng một lần, vào tháng ba và tháng chín Hàng tháng Hàng tháng

 

Cập nhật bảo mật, nếu cần, thường được phát hành vào thứ ba tuần thứ hai của tháng. Các cập nhật không bảo mật, nếu cần, cho Semi-Annual Channel và Semi-Annual Channel (Targeted) cũng thường được phát hành vào thứ ba tuần thứ hai của tháng.

1.6 Thời lượng hỗ trợ cho các bản phát hành tính năng bán niên cho Office 365 ProPlus

Các bản phát hành cập nhật tính năng bán niên của Office 365 ProPlus được hỗ trợ trong 18 tháng, bắt đầu từ bản phát hành ban đầu.

Một phiên bản mới, với các bản cập nhật tính năng, sẽ được phát hành cho Semi-Annual Channel (Targeted) vào tháng 3 và tháng 9. Bốn tháng sau, vào tháng 7 và tháng 1, phiên bản đó, với những cập nhật tính năng đó, sẽ được phát hành cho Semi-Annual Channel và sẽ được hỗ trợ trong 14 tháng tới.

1.7 Định cấu hình kênh cập nhật sẽ được Office 365 ProPlus sử dụng

Semi-Annual Channel là kênh cập nhật mặc định cho Office 365 ProPlus. Nhưng bạn có thể định cấu hình cài đặt Office 365 ProPlus để sử dụng Monthly Channel hoặc Semi-Annual Channel (Targeted). Ngoài ra, không phải tất cả người dùng trong tổ chức của bạn phải được cấu hình giống nhau. Ví dụ: bạn có thể làm như sau:

– Cung cấp cho một nhóm người dùng thử nghiệm Monthly Channel để họ có thể dùng thử các tính năng mới của Office khi chúng khả dụng.

– Cung cấp cho bộ phận tài chính của bạn, nơi có một số ứng dụng kinh doanh chính, với Semi-Annual Channel.

– Cung cấp cho người kiểm tra khả năng tương thích ứng dụng của bạn với Semi-Annual Channel (Targeted) để họ có thể kiểm tra rằng các ứng dụng tài chính sẽ hoạt động với bản phát hành tính năng Semi-Annual Channel tiếp theo.

Để định cấu hình kênh cập nhật cho bản cài đặt Office 365 ProPlus, bạn có thể sử dụng phiên bản mới nhất của Office Deployment Tool  hoặc sử dụng tệp Group Policy Administrative Template files (ADMX/ADML) for Office.

Nếu bạn sử dụng Office Deployment Tool , bạn có thể sử dụng thuộc tính Channel  trong tệp cấu hình. Thuộc tính Channel có thể được chỉ định trong phần tử thêm hoặc phần tử cập nhật. Các giá trị liên quan là “Monthly” cho Monthly Channel, “Broad” cho Semi-Annual Channel và “Targeted” cho Semi-Annual Channel (Targeted). Ví dụ: nếu bạn muốn tải xuống và cài đặt Monthly Channel của Office 365 ProPlus, tệp cấu hình của bạn sẽ trông giống như ví dụ sau.

Tên của cài đặt Group Policy là Update Channel. Bạn có thể tìm thấy cài đặt chính sách này trong Computer Configuration\Policies\Administrative Templates\Microsoft Office 2016 (Machine)\Updates . Khi bạn bật cài đặt Group Policy, bạn có thể chọn kênh cập nhật phù hợp từ danh sách thả xuống.

2. Quản lý các bản cập nhật cho Office 365 ProPlus với System Center Configuration Manager

System Center Configuration Manager có khả năng quản lý các bản cập nhật máy khách Office 365 bằng cách sử dụng Software Update. Bạn có thể sử dụng Configuration Manager để cập nhật Office 365 ProPlus, Visio Online Plan 2 (tên trước đây là Visio Pro cho Office 365), Project Online Desktop Client và Office 365 Business.

Khi Microsoft xuất bản bản cập nhật máy khách Office 365 mới trên Office Content Delivery Network (CDN), Microsoft đồng thời phát hành gói cập nhật lên Windows Server Update Services (WSUS). Sau đó, Configuration Manager đồng bộ hóa bản cập nhật máy khách Office 365 từ danh mục WSUS đến máy chủ trang web. Configuration Manager có thể tải xuống bản cập nhật và phân phối nó đến các điểm phân phối được chọn bởi quản trị viên. Sau đó, máy khách để bàn Configuration Manager sẽ cho khách hàng Office biết nơi nhận bản cập nhật và khi nào bắt đầu quá trình cài đặt bản cập nhật.

2.1 Yêu cầu sử dụng Configuration Manager để quản lý các bản cập nhật máy khách Office 365

Để bật Configuration Manager để quản lý các bản cập nhật máy khách Office 365, bạn cần có những điều sau đây:

System Center Configuration Manager cập nhật 1602 trở lên

Ứng dụng khách Office 365 – Office 365 ProPlus, Visio Online Plan 2 (tên trước đây là Visio Pro cho Office 365), Project Online Desktop Client hoặc Office 365 Business

Phiên bản kênh được hỗ trợ cho máy khách Office 365.

Dịch vụ cập nhật máy chủ Windows (WSUS) 4.0

Bạn không thể tự sử dụng WSUS để triển khai các bản cập nhật này. Bạn cần sử dụng WSUS kết hợp với Configuration Manager

Máy chủ WSUS cấp cao nhất của phân cấp và máy chủ trang web Configuration Manager cấp cao nhất phải có quyền truy cập vào các URL sau: * .microsoft.com, * .msocdn.com, * .office.com, * .office.net, * .onmicrosoft. com, docecdn.microsoft.com, docecdn.microsoft.com.edgesuite.net.

Trên các máy tính đã cài đặt ứng dụng khách Office 365, đối tượng Office COM được bật.

2.2 Bật Configuration Manager để nhận thông báo gói ứng dụng khách Office 365

Để bắt đầu, bạn cần Enable Configuration Manager để nhận thông báo khi các gói cập nhật máy khách Office 365 khả dụng. Để làm điều đó, sử dụng các bước sau:

 

– Trong bảng  Configuration Manager console, chọn Site Configuration > Sites, sau đó chọn máy chủ trang web của bạn.

– Trên tab Home, trong Settings, chọn Configure Site Components, sau đó chọn Software Update Point.

– Trong hộp thoại Software Update Point Component Properties , hãy làm như sau:

Trên tab Products, bên dưới Office, chọn Office 365 Client.

Trên tab Classifications, chọn Update.

Bạn có thể có các hộp kiểm khác được chọn trong tab Sản phẩm và Phân loại. Nhưng, Máy khách và Cập nhật Office 365 cần được chọn cho Configuration Managercấu hình để nhận thông báo khi có các gói cập nhật ứng dụng khách Office 365.

– Tiếp theo, đồng bộ hóa cập nhật phần mềm. Nếu bạn không làm điều đó, bạn sẽ không thấy các bản cập nhật trong bảng điều khiển và các bản cập nhật sẽ không có sẵn để triển khai.

2.3 Cho phép ứng dụng khách Office 365 nhận cập nhật từ Configuration Manager

Để Configuration Manager có thể quản lý các bản cập nhật máy khách Office 365, một đối tượng Office COM cần được bật trên máy tính có cài đặt Office. Đối tượng COM của Office nhận các lệnh từ Configuration Manager để tải xuống và cài đặt các bản cập nhật máy khách.

Bạn có thể Enable đối tượng COM Office bằng cách sử dụng một trong các phương pháp sau:Office Deployment Tool Office hoặc Group Policy.

Phương pháp 1: Sử dụng Office Deployment Tool để cho phép các máy khách Office 365 nhận các bản cập nhật từ Configuration Manager

Bạn có thể sử dụng phiên bản mới nhất của Office Deployment Tool Office để định cấu hình ứng dụng khách Office 365 để nhận các bản cập nhật từ Configuration Manager.

Để định cấu hình khả năng này, hãy sử dụng trình soạn thảo văn bản, chẳng hạn như Notepad, để sửa đổi tệp cấu hình tệp cho Office Deployment Tool Office. Trong phần tử Ad, bao gồm thuộc tính OfficeMgmtCOM và đặt giá trị của nó thành True, như trong ví dụ sau:

Ngoài ra, chúng tôi khuyên bạn nên đặt giá trị của thuộc tính Enable thành True trong mục Updates. Nếu bạn đặt giá trị của thuộc tính Enable thành False, máy khách Office 365 vẫn có thể nhận được các bản cập nhật từ Configuration Manager. Nhưng, người dùng sẽ không thấy bất kỳ thông báo nào khi các bản cập nhật đang chờ xử lý.

Sau đó, sử dụng Office Deployment Tool Office và tệp cấu hình để cài đặt, ví dụ: Office 365 ProPlus. Nếu bạn đã cài đặt ứng dụng khách Office 365 cho người dùng của mình, bạn có thể chạy Office Deployment Tool Office với tệp cấu hình trên các máy tính đó để cập nhật cấu hình. Nhưng, một lựa chọn tốt hơn để định cấu hình các máy tính đã được triển khai có thể là Group Policy.

Phương pháp 2: Sử dụng Group Policy để cho phép các máy khách Office 365 nhận các bản cập nhật từ Configuration Manager

Bạn có thể bật Configuration Managercấu hình để quản lý các bản cập nhật máy khách Office 365 trên các máy tính cụ thể bằng cách sử dụng Group Policy. Điều này thực hiện tương tự như việc đặt thuộc tính OfficeMgmtCOM thành True trong tệp tệp cấu hình được sử dụng bởiOffice Deployment Tool Office. Nhưng, với Group Policy, bạn có thể áp dụng cài đặt này cho nhiều máy tính, đơn vị tổ chức (OU) hoặc tên miền.

2.4 Nội dung của gói cập nhật máy khách Office 365 cho WSUS

Gói cập nhật mà Microsoft phát hành lên WSUS chỉ xuất hiện trong danh mục WSUS. Nó không chứa bản sao của phiên bản Office cập nhật trên Office CDN. Thay vào đó, nó chứa thông tin mà Configuration Manager cần để có thể tải xuống và phân phối phiên bản cập nhật của Office.

Gói chứa một tệp có tên noop.exe. Nhưng, tệp đó không chứa bất kỳ mã nào và không nên tải xuống hoặc chạy thử.

Đối với mỗi bản phát hành cập nhật, có các gói khác nhau cho mỗi cấu trúc và cho mỗi kênh cập nhật. Ví dụ: đối với bản phát hành bản cập nhật tháng 5, có một gói cho phiên bản 32 bit của Monthly Channel và gói cho phiên bản 64 bit của Monthly Channel. Vào tháng 6, sẽ có hai gói mới cho Monthly Channel, một gói cho mỗi cấu trúc. Các gói chứa thông tin để Configuration Manager biết gói nào mới nhất so với các gói khác. Ví dụ, gói tháng 6 thay thế gói tháng 5.

Không có gói riêng cho các máy khách Office 365 khác nhau. Ví dụ: gói cập nhật cho phiên bản 32 bit của Monthly Channel có thông tin về Office 365 ProPlus, Visio Online Plan 2 (tên trước đây là Visio Pro cho Office 365), Project Online Desktop Client và Office 365 Business clients.

3. Quản lý thay đổi cho khách hàng Office 365

Các ứng dụng khách có trong Office 365 được phát hành thường xuyên với các bản cập nhật cung cấp các tính năng và chức năng mới cùng với bảo mật và các bản cập nhật khác. Windows 10 cũng đã áp dụng Servicing Model này và cũng thường xuyên phát hành chức năng mới. Là một Chuyên gia CNTT, bạn cần hiểu Servicing Model này và cách bạn có thể quản lý các bản phát hành trong khi tổ chức của bạn tận dụng chức năng mới.

 3.1 Servicing Model để cập nhật

Cả Windows 10 và Office 365 đều đã áp dụng Servicing Model cho các bản cập nhật máy khách. Điều này có nghĩa là các tính năng mới, cập nhật không bảo mật và cập nhật bảo mật được phát hành thường xuyên, do đó người dùng của bạn có thể có các chức năng và cải tiến mới nhất. Servicing Model cũng bao gồm thời gian để các tổ chức doanh nghiệp kiểm tra và xác nhận các bản phát hành trước khi áp dụng chúng.

– Servicing Model là gì?

Trong một mô hình phát triển truyền thống, có thể mất nhiều tháng lập kế hoạch, phát triển và thử nghiệm trước khi một bản phát hành lớn đã sẵn sàng. Việc triển khai truyền thống phải mất nhiều năm để lập kế hoạch, đánh giá thử nghiệm, thí điểm và triển khai và sau đó duy trì toàn bộ môi trường.

Hình minh họa sau đây cho thấy một mô hình phát hành truyền thống:

Hình minh họa sau đây cho thấy một mô hình triển khai truyền thống:

Trong một mô hình dịch vụ, các tính năng và đổi mới mới có thể được phát triển và phát hành với nhịp nhanh hơn, để khách hàng luôn thấy sự cải tiến. Bởi vì sự phát triển đã thay đổi, quá trình triển khai cho một tổ chức doanh nghiệp cũng vậy. Phát hành nhanh hơn các tính năng có nghĩa là bạn có thể đánh giá, thử nghiệm và triển khai các bộ tính năng khác nhau cùng một lúc.

Hình minh họa sau đây cho thấy các bản phát hành trong một thế giới phục vụ:

Hình minh họa sau đây cho thấy việc triển khai trong một thế giới dịch vụ:

Tập trung vào doanh nghiệp của bạn, không quản lý phần mềm.

Bảng sau giải thích các cách bạn có thể tập trung vào doanh nghiệp của mình, không quản lý phần mềm, với các ứng dụng khách Office 365.

Luôn cập nhật  

Cập nhật thường xuyên có nghĩa là điện thoại, máy tính bảng và máy tính để bàn của người dùng luôn cập nhật các bản sửa lỗi mới nhất.

Phối hợp và kết hợp các chương trình

 

Theo nhu cầu kinh doanh của bạn – không phải tất cả các hệ thống đều cần tuân theo cùng một mô hình triển khai. Bạn thậm chí có thể sử dụng các mô hình khác nhau cho Windows và Office trên cùng một thiết bị.
Hiệu quả quản lý

 

Cho phép cập nhật tự động lên Semi-Annual Channel, cho Windows 10 và Office 365, thay vì tự mình quản lý các gói phần mềm.
Ở lại trong vòng lặp

 

Xem những gì sắp tới trong các bản phát hành tiếp theo và tìm hiểu những cập nhật bảo mật nào được đưa vào bằng cách xem xét thông tin liên lạc từ Microsoft.
Quản lý rủi ro

 

Để kiểm tra các ứng dụng kinh doanh trực tuyến quan trọng, hãy sử dụng Kênh bán niên hoặc Semi-Annual Channel (Targeted) cho Office 365. Đối với Windows 10, hãy sử dụng Semi-Annual Channel với một nhóm thiết bị được Targeted trước khi triển khai rộng rãi.
Tiết kiệm phát triển

 

Đầu tiên, hãy kiểm tra thị trường – những người khác có thể có một giải pháp hiệu quả. Nếu bạn cần phát triển tùy chỉnh, hãy sử dụng các thực tiễn tốt nhất để đảm bảo bổ trợ hoạt động sau khi cập nhật.

3.2 Bảng Release Options

Bạn cần hiểu các tùy chọn phát hành khác nhau cho Windows 10 và ứng dụng khách Office 365 để bạn có thể chọn tùy chọn phù hợp cho doanh nghiệp của mình. Bạn quyết định những gì hoạt động và chọn kết hợp các bản phát hành để hỗ trợ cho tổ chức của bạn. Phần này cung cấp một cái nhìn tổng quan và giúp bạn lựa chọn.

– Tóm tắt các Release Options

Sử dụng bảng sau để chọn tùy chọn phát hành phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn:

Cập nhật đổi mới

 

Có thời gian để đánh giá

 

Luôn luôn bảo mật
Nhận các tính năng mới nhất ngay lập tức. Chọn Semi-Annual Channel cho Windows 10 và Monthly Channel cho Office 365.

 

Kiểm tra với các hệ thống hiện có của bạn. Chọn Semi-Annual Channel hoặc Semi-Annual Channel (Targeted) cho Office 365. Đối với Windows 10, hãy sử dụng Semi-Annual Channel với một nhóm thiết bị được Targeted trước khi triển khai rộng rãi.

 

Bạn sẽ luôn nhận được các bản cập nhật bảo mật mới nhất, không phải chờ đợi, cho dù bạn chọn kênh nào.

 

– Các kênh mặc định cho các ứng dụng khách

Office 365 ProPlus bao gồm các ứng dụng Office sau: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Access, Skype for Business và Publisher. Project Online Desktop Client và Visio Online Plan 2 (tên trước đây là Visio Pro cho Office 365) cũng theo mô hình phát hành này.

Hình minh họa

Theo mặc định, các ứng dụng khách cho Office 365 được đặt thành các bản phát hành kênh này:

Office 365 ProPlus được đặt để sử dụng Semi-Annual Channel.

Project Online Desktop Client và  Visio Online Plan 2 (trước kia được gọi là Visio Pro for Office 365) cũng sử dụng Monthly Channel.

– Kênh phát hành nào?

Bảng này hiển thị các kênh phát hành cho máy khách Windows 10 và Office 365.

Project Online Desktop Client và Visio Online Plan 2 (tên trước đây là Visio Pro cho Office 365) được đặt để sử dụng Monthly Channel.

Kênh phát hành Có sẵn cho máy khách Office 365 không? Có sẵn cho Windows 10?
Windows Insider Preview cho phép bạn xem trước các tính năng và đưa ra phản hồi.

 

Không
Monthly Channel cung cấp cho người dùng của bạn các tính năng được phát hành mới nhất. Nó thường tốt nhất cho người dùng không có các ứng dụng, bổ trợ hoặc macro khác cần được thử nghiệm rộng rãi với Office. Nó cũng hữu ích cho một số hệ thống thử nghiệm hoặc chương trình thí điểm Không
 Semi-Annual Channel cho Windows 10 cung cấp cho người dùng của bạn các tính năng được phát hành mới nhất. Lý tưởng cho việc triển khai thử nghiệm và thử nghiệm các bản cập nhật tính năng của Windows 10 và cho người dùng, chẳng hạn như nhà phát triển, những người cần phải làm việc với các tính năng mới nhất ngay lập tức.

 

Không
Semi-Annual Channel (Targeted) cho bạn thời gian để kiểm tra các tính năng và kiểm tra các tùy chỉnh hoặc quy trình của bạn.

 

Không
 Semi-Annual Channel cho Office 365 cung cấp cho bạn thời gian chờ vài tháng trước khi bạn nhận được các tính năng mới nhất. Nó thường tốt nhất cho người dùng có các ứng dụng, bổ trợ hoặc macro dành cho doanh nghiệp quan trọng.

 

Không
 Cài đặt ứng dụng khách Office Professional Plus 2016 (sử dụng tệp MSI) phù hợp với các tình huống cần kiểm soát tối đa và thiết bị có quyền truy cập internet hạn chế.

 

Không
Long-Term Servicing Channel dành cho các thiết bị chuyên dụng, trong đó việc hạn chế thay đổi hệ điều hành là điều quan trọng hàng đầu. Ví dụ: PC điều khiển thiết bị y tế, hệ thống điểm bán hoặc ATM. Không

 

Các kênh phát hành ở đầu bảng cung cấp các tính năng mới nhất, các tính năng ở phía dưới cung cấp quyền kiểm soát hành chính nhất. Độ sống động cho thấy khả năng truy cập nhanh vào các tính năng mới và khả năng cung cấp phản hồi cho Microsoft. Bạn sẽ hy sinh các tính năng để kiểm soát thêm – sử dụng các tùy chọn được kiểm soát nhất cho các thiết bị chuyên dụng, chẳng hạn như các thiết bị được sử dụng trên sàn nhà máy, để kiểm soát không lưu hoặc trong phòng cấp cứu. Semi-Annual Channel cho Office 365 cung cấp sự cân bằng giữa các tính năng mới

3.3 Công cụ Release Cadences

Điều quan trọng là phải cập nhật cả Windows và máy khách Office của bạn. Office 365 và Windows 10 có các nhịp phát hành được căn chỉnh để làm cho việc này dễ dàng hơn. Cả hai sẽ có bản cập nhật bảo mật thường xuyên và sẽ có các tính năng mới phát hành hai lần mỗi năm. Đối với các thiết bị chuyên dụng chạy Windows 10, có sẵn một kênh dịch vụ dài hạn cung cấp các cập nhật bảo mật thường xuyên nhưng chỉ cung cấp các tính năng mới mỗi vài năm.

– Windows 10 Release Cadence

Windows 10 có ba loại bản phát hành:

Windows Insider Preview: Cài đặt chương trình Windows Insider để đánh giá và cung cấp phản hồi về các tính năng trước khi phát hành và thực hiện kiểm tra xác thực tương thích ứng dụng. Các tính năng mới được phát hành thường xuyên.

Semi-Annual Channel: Sau khi các tính năng mới đã được thử nghiệm thông qua chương trình Windows Insider, chúng được phát hành cùng với các bản sửa lỗi và bản vá bảo mật là Semi-Annual Channel. Semi-Annual Channel mới được phát hành hai lần một năm, vào khoảng tháng 3 và tháng 9 và được hỗ trợ trong 18 tháng. Bắt đầu bằng cách triển khai đến một nhóm thiết bị mục tiêu mà đại diện cho tổ chức rộng lớn hơn.

Khoảng 4 tháng sau khi phát hành Kênh bán niên, Microsoft sẽ công bố sẵn sàng triển khai rộng rãi, cho thấy Microsoft, các nhà cung cấp phần mềm độc lập (ISV), đối tác và khách hàng tin rằng bản phát hành đã sẵn sàng để triển khai rộng rãi. Nhưng, các tổ chức có thể bắt đầu triển khai rộng rãi bất cứ khi nào họ sẵn sàng.

Long-Term Servicing Channel: Kênh này cung cấp nền tảng HĐH được hỗ trợ trong 10 năm. Các doanh nghiệp có thể chọn chuyển sang một bản phát hành mới hoặc ở lại nơi họ đang ở và chuyển sang bản phát hành tiếp theo. Kênh phục vụ dài hạn dành cho các thiết bị chuyên dụng, chẳng hạn như PC điều khiển thiết bị y tế, hệ thống điểm bán hoặc ATM. Nếu cần Office, hãy sử dụng Office Professional Plus 2016 với các thiết bị chuyên dụng này.

Hình minh họa sau đây cho thấy mối quan hệ giữa các bản phát hành này cho Office 365 ProPlus.

– Office 365 Máy khách phát hành Cadence

Máy khách Office 365 có các loại bản phát hành sau:

Monthly Channel: Các tính năng mới, cập nhật bảo mật và bản sửa lỗi được phát hành cho Monthly Channel khoảng mỗi tháng.

Semi-Annual Channel (Targeted): Bạn có thể xác thực bản phát hành này trong bốn tháng trước khi nó trở thành bản phát hành Semi-Annual Channel. Các tính năng mới chỉ được bao gồm khi bắt đầu phát hành vào tháng 3 và tháng 9. Kênh này được làm mới với các cập nhật không bảo mật và cập nhật bảo mật mỗi tháng.

Semi-Annual Channel (Targeted): được cuộn lại và phát hành dưới dạng Semi-Annual Channel cứ sau 6 tháng, vào tháng 1 và tháng 7. Không có tính năng mới nào được thêm vào cho đến Semi-Annual Channel tiếp theo, mặc dù các bản cập nhật bảo mật sẽ tiếp tục được phát hành. Mỗi bản phát hành tính năng Semi-Annual Channel được hỗ trợ thêm 14 tháng. Đây là kênh mặc định cho các máy khách Office 365 ProPlus.

Hình minh họa sau đây cho thấy mối quan hệ giữa các bản phát hành này cho Windows 10.

– Ứng dụng Mobile Apps Office

Ứng dụng Office Mobile cho iOS và Android có các bản phát hành thường xuyên có sẵn thông qua các cửa hàng ứng dụng tương ứng. Ứng dụng Office dành cho Windows có các bản phát hành thường xuyên có sẵn thông qua Microsoft Store.

– Cài đặt ứng dụng khách Office Professional Plus 2016

Các bản cập nhật bảo mật được cung cấp cho các máy khách Office mà bạn cài đặt bằng cách sử dụng các tệp .MSI như một phần của chương trình Office Volume Licensing. Các tính năng mới không được cung cấp bên ngoài các bản phát hành sản phẩm đầy đủ. Sử dụng nếu Office là cần thiết, cho các thiết bị chuyên dụng trên Long-Term Servicing Channel của Windows 10.

– Công cụ triển khai

Bảng sau liệt kê các Công cụ triển khai có thể được sử dụng cho Windows 10 và các ứng dụng khách Office 365:

 

Công cụ Hỗ trợ cho windows 10? Hỗ trợ cho Office 365 clients?
Windows Update for Business Không
Windows Server Update Services Không
System Center Configuration Manager
Microsoft InTune
3rd party software deployment tools

 

3.4 Các loại thay đổi

Có một số loại thay đổi được thực hiện cho Office 365 một cách thường xuyên. Các kênh liên lạc cho những thay đổi đó và tùy thuộc vào loại thay đổi mà bạn có những hành động khác nhau đối với thay đổi.

Phần này giải thích các loại thay đổi, khi nào cần thay đổi và những gì bạn cần làm để chuẩn bị cho các thay đổi trong Office 365

– Các loại thay đổi cho ứng dụng khách và dịch vụ Office 365

Không phải tất cả các thay đổi đều có tác động như nhau đối với người dùng của bạn hoặc yêu cầu hành động. Một số được lên kế hoạch và một số không có kế hoạch theo bản chất của chúng (cập nhật không bảo mật và cập nhật bảo mật thường không được lên kế hoạch trước). Tùy thuộc vào loại thay đổi, kênh truyền thông cũng khác nhau. Bảng sau liệt kê các loại thay đổi bạn có thể tiên liệu cho các ứng dụng khách và dịch vụ Office 365

Chức năng Cập nhật không bảo mật Bảo mật
Loại thay đổi Cập nhật tính năng Các tính năng hoặc ứng dụng mới

Các tính năng không dùng nữa

 

Client hotfixes gặp vấn đề Bản vá bảo mật
Thông báo trước?

Thông báo 30 ngày cho những thay đổi cần hành động

 

Thông báo 30 ngày những hành động cần chuẩn bị cho sự thay đổi

 

Không, chúng được bao gồm trong bản dựng hàng tháng cho tất cả các kênh

 

Không, chúng được bao gồm trong bản dựng hàng tháng cho tất cả các kênh

 

Kênh thông tin liên lạc

 

 

Trung tâm tin nhắn Microsoft 365 Roadmap

Microsoft 365 Blogc Office 365 khu vực của Cộng đồng Microsoft Tech

 

Thông tin phát hành để cập nhật lên Office 365 ProPlus

 

Bản tin bảo mật hoặc CVE

 

Yêu cầu người quản trị hành động?

 

Thỉnh thoảng Hiếm khi Hiếm khi
Những loại hành động?

 

Thay đổi cài đặt

Truyền đạt những thay đổi cho người dùng

Xác thực các tùy chỉnh

 

Thay đổi cài đặt quản trị viên
Yêu cầu thử nghiệm?

 

 

Hiếm khi – kiểm tra bổ trợ quan trọng trong kinh doanh

 

Thỉnh thoảng – kiểm tra sửa lỗi đối với các quy trình hoặc tùy chỉnh

 

Hiếm khi
Ví dụ về những thay đổi

 

Cập nhật tính năng: PowerPoint – quy trình đơn giản hơn để nhúng video

 

Các tính năng hoặc ứng dụng mới: Skype for Business

 

Hotfixes dựa trên lỗi báo cáo của khách hàng

– Nguyên tắc quản lý thay đổi khi sử dụng Office Add-ins:

Chúng tôi khuyên khách hàng nên sử dụng Monthly Channel để nhận các bản cập nhật tính năng mới nhất. Nếu bạn đã triển khai các tùy chỉnh Office hoặc Add-in, bạn có thể sử dụngSemi-Annual Channel, cho phép bạn chờ cập nhật tính năng cho Office cho đến khi bạn có cơ hội kiểm tra và sửa các tùy chỉnh của mình. Để kiểm tra và sửa các tùy chỉnh của bạn trước khi các cập nhật tính năng này được áp dụng cho Semi-Annual Channel, hãy sử dụng Semi-Annual Channel (targeted). Sử dụng  Office Telemetry Dashboard  để kiểm tra Add-in để tương thích.

Nếu developers của bạn xây dựng Office Add-ins, chúng tôi khuyên họ nên cập nhật mã và triển khai lại Office Add-ins tùy chỉnh.

Nếu bạn đã xây dựng tùy chỉnh của mình bằng VBA, VSTO hoặc COM, hãy xem xét xây dựng lại tùy chỉnh của bạn dưới dạng Office Add-ins hoặc kiểm tra Office Store để xem liệu có bổ trợ của bên thứ 3 nào cung cấp chức năng tương tự không.

Xem xét ngừng hoạt động Office Add-ins không còn được sử dụng hoặc khả năng sử dụng thấp.

3.5 Vai trò và trách nhiệm

Trách nhiệm quản lý thay đổi được chia sẻ giữa Microsoft và bạn với tư cách là quản trị viên của hợp đồng thuê Office 365. Trách nhiệm là khác nhau đối với một dịch vụ trực tuyến so với máy chủ hoặc máy khách tại chỗ.

Hiểu vai trò của cả Microsoft và bạn trước, trong và sau khi thay đổi xảy ra với dịch vụ.

Xem lại những gì có trong mỗi bản phát hành trên Thông tin phát hành để cập nhật lên trang Office 365 ProPlus.

Cân bằng trách nhiệm

Trong việc cung cấp dịch vụ, sự cân bằng trách nhiệm đối với những thứ như bảo trì phần cứng và cập nhật bảo mật sẽ chuyển sang nhà cung cấp dịch vụ (Microsoft) thay vì khách hàng (bạn). Tuy nhiên, bạn vẫn cần đảm bảo rằng phần mềm tùy chỉnh tiếp tục hoạt động như mong đợi khi các bản cập nhật được tung ra.

Đối với các sản phẩm tại chỗ, tổ chức của bạn đảm nhận phần lớn trách nhiệm quản lý thay đổi. Trách nhiệm của bạn đối với việc quản lý thay đổi dựa trên loại dịch vụ. Bảng dưới đây tóm tắt sự cân bằng trách nhiệm của cả Microsoft và khách hàng đối với các dịch vụ trực tuyến và phần mềm tại chỗ.

   
Dịch vụ Office 365
  Khách hàng Office 365 Máy khách và máy chủ tại chỗ
Responsibility Microsoft Customer Microsoft Customer Microsoft Customer
Cung cấp tính năng mới X X X X
Kiểm tra các tính năng mới để đảm bảo chất lượng X X X X X
Giao tiếp về các tính năng mới

 

X X X X X X
Tích hợp phần mềm tùy chỉnh

 

X X X X X
Áp dụng cập nhật bảo mật

 

X X X
Áp dụng cập nhật bảo mật X X X
Duy trì phần cứng X X X

 

3.6 Vai trò của Microsoft và vai trò của bạn

Cả Microsoft và bạn đều đóng vai trò quản lý thay đổi cho Office 365 trước, trong và sau khi thay đổi.

– Trước khi thay đổi

Vai trò của Microsoft

Đặt kỳ vọng cho những thay đổi dịch vụ.

Thông báo cho khách hàng trước 30 ngày đối với các thay đổi yêu cầu hành động của quản trị viên.

Xuất bản phần lớn các tính năng và cập nhật mới trên Lộ trình Microsoft 365.

Vai trò của khách hàng

Hiểu những gì mong đợi cho những thay đổi và truyền thông.

Thường xuyên đọc Message Center, Microsoft 365 Roadmap và Microsoft 365 blog

Thiết lập các nhóm thử nghiệm để xem trước chức năng mới bằng Monthly Channel.

Xem xét và cập nhật các quy trình quản lý thay đổi nội bộ.

Hiểu các yêu cầu hệ thống của Office 365 và kiểm tra sự tuân thủ.

– Trong sự thay đổi

Vai trò của Microsoft:

Thông báo thay đổi cho khách hàng.

Cụ thể cho khách hàng Office 365: phát hành Monthly Channel mới khoảng mỗi tháng và các bản cập nhật bảo mật và không bảo mật mới, nếu cần, cho Semi – Annual Channel.

Giám sát từ xa và hỗ trợ leo thang cho bất kỳ vấn đề bất ngờ.

Vai trò của khách hàng:

Kiểm tra Message Center và xem lại liên kết thông tin bổ sung.

Thực hiện bất kỳ hành động cần thiết (nếu có) và kiểm tra bất kỳ add-ins nào.

Nếu sử dụng chia sẻ nội bộ để cập nhật, hãy tải xuống các bản dựng mới nhất và tải lên chia sẻ của bạn.

Nếu xảy ra sự cố khác, hãy tạo Yêu cầu hỗ trợ.

– Sau khi thay đổi

Vai trò của Microsoft:

Lắng nghe phản hồi của khách hàng để cải thiện triển khai các thay đổi trong tương lai.

Nghe phản hồi về khu vực Office 365 của Cộng đồng Microsoft Tech và trong công cụ phản hồi của quản trị viên.

Cập nhật trạng thái  Microsoft 365 Roadmap và thêm các tính năng mới.

Vai trò của khách hàng:

Làm việc với những người trong tổ chức của bạn để chấp nhận thay đổi (nhận trợ giúp về Microsoft FastTrack).

Xem xét các quy trình quản lý thay đổi và các nút thắt để có cơ hội hợp lý hóa và sử dụng nhiều tài nguyên của Microsoft hơn.

Cung cấp phản hồi chung về khu vực Office 365 của Cộng đồng Microsoft Tech và phản hồi cụ thể trong công cụ phản hồi của quản trị viên.

Huấn luyện người dùng cung cấp phản hồi cụ thể cho ứng dụng bằng nút Smile trong ứng dụng Office.

3.7 Công cụ Manage Update Deployments

Bạn chọn thời điểm và cách cập nhật được triển khai cho tổ chức của mình bằng cách xác định cấu hình:

Sử dụng kênh nào. Điều này kiểm soát tần suất cập nhật có sẵn.

Phương pháp cập nhật nào sẽ sử dụng (tự động hoặc thủ công). Điều này kiểm soát cách máy tính khách của bạn nhận được các bản cập nhật.

– Cách đăng ký cập nhật

Bạn có thể quyết định cách cập nhật được triển khai cho máy tính của người dùng của bạn. Bạn có thể cho phép các máy khách tự động nhận các bản cập nhật qua Internet hoặc từ một địa điểm tại chỗ. Ngoài ra, bạn có thể muốn có thêm quyền kiểm soát bằng cách tự đóng gói các bản cập nhật và tự gửi chúng đến các máy khách qua mạng của bạn.

Phương pháp áp dụng cập nhật Office cho máy tính khách

Bảng sau đây giải thích ba phương pháp bạn có thể sử dụng để áp dụng các bản cập nhật Office cho máy tính khách.

Tự động Hướng dẫn sử dụng
Từ Internet Từ một vị trí tại chỗ
Microsoft cung cấp bản dựng cập nhật có sẵn trên Internet. Các máy khách tự động cài đặt các bản cập nhật khi chúng có sẵn.  Quản trị viên tải xuống bản dựng được cập nhật đến vị trí tại chỗ. Các máy khách tự động cài đặt các bản cập nhật khi chúng có sẵn.

Hình minh họa:

– Bạn có cần kiểm soát việc cung cấp các bản cập nhật?

Để quyết định sử dụng phương pháp nào, hãy xem xét các tình huống sau:

Tùy chỉnh

Cho phép cập nhật tự động cho … Người dùng hoặc máy tính chủ yếu cho năng suất và không sử dụng các tùy chỉnh hoặc giải pháp tích hợp.

Kênh được đề xuất: Monthly Channel

Sử dụng phân phối cập nhật thủ công cho … Người dùng hoặc máy tính dựa trên các tùy chỉnh hoặc giải pháp tích hợp hoạt động với các máy khách Office 365.

Kênh đề xuất: Semi-Annual Channel. Validate by using Semi-Annual Channel (Targeted).

Máy tính được quản lý hay không được quản lý?

Cho phép cập nhật tự động từ Internet cho … Người tiêu dùng và doanh nghiệp nhỏ không có bộ phận CNTT.

Triển khai từ một vị trí tại chỗ khi … Bạn muốn kiểm soát khi các bản cập nhật được đẩy ra máy tính của tổ chức của bạn.

– Cách định cấu hình kênh và phương thức cập nhật

Sử dụng các phương pháp sau để định cấu hình kênh nào được sử dụng bởi máy tính khách và cách các máy khách đó được cập nhật:

Office Deployment Tool

Group Policy – để quản trị tập trung các máy tính gia nhập miền.

4. Tổng quan về quy trình cập nhật cho Office 365 ProPlus

Không giống như các phiên bản trước của Office, các bản cập nhật bảo mật cá nhân và các bản cập nhật khác cho Office 365 ProPlus không có sẵn trên Windows Update. Thay vào đó, mỗi khi các bản cập nhật được phát hành – thường là thứ ba của tuần thứ hai mỗi tháng – Microsoft tạo một phiên bản cập nhật của Office 365 ProPlus và đưa nó lên Internet. Phiên bản cập nhật này chứa tất cả các bản cập nhật cho tháng đó, ngoài tất cả các bản cập nhật từ các tháng trước. Mỗi phiên bản cập nhật của Office 365 ProPlus có sẵn trên Internet trong 12 tháng. Sau 12 tháng, phiên bản cụ thể đó không còn được hỗ trợ.

Để xác định phiên bản Office 365 ProPlus nào được cài đặt trên máy tính của người dùng, hãy đi tới  File > Account trong bất kỳ chương trình nào Office. Phiên bản được liệt kê trong phần Office Updates.

4.1 Quá trình cập nhật cho Office 365 ProPlus

Có ba bước tự động khi quá trình cập nhật chạy cho Office 365 ProPlus:

  1. Phát hiện các bản cập nhật có sẵn
  2. Tải về các bản cập nhật
  3. Vận hành các bản cập nhật

– Phát hiện các bản cập nhật có sẵn cho Office 365 ProPlus

Khi bạn cài đặt Office 365 ProPlus, một tác vụ theo lịch trình có tên Office Automatic Updates được tạo. Tác vụ theo lịch trình này được định cấu hình để tìm kiếm các bản cập nhật vào các thời điểm sau:

Mỗi Chủ Nhật, Thứ Ba và Thứ Sáu, vào thời gian được chọn ngẫu nhiên trong khoảng thời gian từ 3:00 sáng đến 7:00 sáng.

15, 30 và 75 phút sau khi người dùng đăng nhập vào máy tính.

Khi tác vụ chạy, nó so sánh phiên bản Office 365 ProPlus trên máy tính với phiên bản Office 365 ProPlus trên vị trí cập nhật. Vị trí cập nhật là nơi Office tìm kiếm các bản cập nhật – ví dụ: trên mạng chia sẻ hoặc từ Internet. Theo mặc định, Office 365 ProPlus tìm trên Internet để cập nhật, nhưng bạn có thể định cấu hình vị trí cập nhật.

Nếu có sự khác biệt giữa hai phiên bản, quá trình cập nhật sẽ xác định tệp nào khác nhau và cần được cập nhật trên máy tính cục bộ. Sau đó, bước tiếp theo – tải xuống các bản cập nhật – bắt đầu.

– Tải các bản cập nhật cho Office 365 ProPlus

Chỉ các tệp khác nhau được sao chép vào thư mục Download trên máy tính cục bộ và chúng được tải xuống ở dạng nén. Điều này giúp giảm kích thước tải xuống.

Kích thước tải xuống phụ thuộc vào một số yếu tố, chẳng hạn như có bao nhiêu bảo mật và các bản cập nhật khác được phát hành trong một tháng nhất định và phiên bản Office 365 ProPlus nào bạn đang cập nhật. Ví dụ: nếu bạn đã cài đặt phiên bản Office 365 ProPlus tháng 3 và bạn đang cập nhật lên phiên bản tháng 7, có thể có nhiều tệp khác nhau giữa hai phiên bản đó, so với khi bạn cập nhật từ phiên bản tháng 6 đến tháng 7 . Do đó, tải xuống có thể sẽ lớn hơn.

Nếu quá trình tải xuống bị gián đoạn – ví dụ, do mất kết nối mạng tạm thời – quá trình tải xuống sẽ tiếp tục sau khi gián đoạn, thay vì khởi động lại từ đầu. Sau khi các bản cập nhật được tải xuống, máy tính không cần phải kết nối với Internet hoặc mạng để các bản cập nhật được áp dụng. Đó là bởi vì tất cả các tệp cần thiết để áp dụng các bản cập nhật đã có trên máy tính cục bộ.

– Ứng dụng các bản cập nhật cho Office 365 ProPlus

Sau khi các tệp nén được tải xuống, chúng không bị nén và được chuyển từ thư mục Download sang thư mục Apply. Tác vụ theo lịch trình sau đó cố gắng cài đặt các bản cập nhật trong nền mà không yêu cầu bất kỳ sự can thiệp nào của người dùng.

Các bản cập nhật không thể được áp dụng nếu chương trình Office phải cập nhật đang được người dùng sử dụng. Nếu đây là trường hợp, tác vụ sẽ cố gắng áp dụng các bản cập nhật vào lần tiếp theo mà tác vụ theo lịch trình chạy. Nếu các bản cập nhật không thể được áp dụng trong vài ngày, người dùng sẽ thấy một thông báo rằng các bản cập nhật đã sẵn sàng để cài đặt. Nếu người dùng khởi động lại máy tính và các bản cập nhật chưa được áp dụng, các bản cập nhật sẽ được áp dụng khi Windows khởi động. Điều này sẽ không ngăn người dùng đăng nhập.

Để đảm bảo rằng người dùng áp dụng các bản cập nhật, bạn có thể định cấu hình thời hạn. Hạn chót chỉ định ngày và giờ khi các bản cập nhật phải được áp dụng. Nếu các bản cập nhật không được áp dụng trước hạn chót, Office sẽ tự động đóng mọi chương trình Office đang mở và áp dụng các bản cập nhật. Người dùng được cung cấp thông báo về thời hạn.

5 Cập nhật lịch sử cho Office 365 ProPlus (được liệt kê theo ngày)

Office 365 ProPlus được cập nhật thường xuyên với các tính năng mới, cập nhật bảo mật và cập nhật không bảo mật. Những cập nhật này được phát hành bằng cách sử dụng các kênh cập nhật. Đối với mỗi bản phát hành trong mỗi kênh cập nhật, có một phiên bản và số bản dựng được gán cho nó.

Kênh Phiên bản Build Ngày phát hành Version supported until
Monthly 1904 11601.20230 May 22, 2019 Version 1905 đã được phát hành
Semi-Annual (Targeted) 1902 11328.20286 May 14, 2019 September 10, 2019
Semi-Annual 1808 10730.20344 May 14, 2019 March 10, 2020
Semi-Annual 1803 9126.2387 May 14, 2019 September 10, 2019

Bảng sau đây cung cấp danh sách các phiên bản và số bản dựng cho mỗi bản cập nhật cho Office 365 ProPlus được phát hành trong các kênh cập nhật sau: Hàng tháng, Bán hàng năm (Nhắm mục tiêu) và Bán hàng năm. Mỗi mục trong bảng liên kết trực tiếp đến ghi chú phát hành cho bản phát hành đó. Các ghi chú phát hành này cung cấp thông tin về các tính năng, cập nhật bảo mật và cập nhật không bảo mật được bao gồm trong bản cập nhật cho Office 365 ProPlus.

 

Năm Ngày phát hành Monthly Channel Semi-Annual Channel (Targeted) Semi-Annual Channel
2019 May 22 Version 1904 (Build 11601.20230)
2019 May 14 Version 1904 (Build 11601.20204) Version 1902 (Build 11328.20286) Version 1808 (Build 10730.20344)
Version 1803 (Build 9126.2387)
2019 May 8 Version 1904 (Build 11601.20178)
2019 April 29 Version 1904 (Build 11601.20144)
2019 April 22 Version 1903 (Build 11425.20244)
2019 April 17 Version 1903 (Build 11425.20228)
2019 April 16 Version 1903 (Build 11425.20218)
2019 April 9 Version 1903 (Build 11425.20204) Version 1902 (Build 11328.20230) Version 1808 (Build 10730.20334)
Version 1803 (Build 9126.2382)
2019 April 1 Version 1903 (Build 11425.20202)
2019 March 25 Version 1902 (Build 11328.20222)
2019 March 12 Version 1902 (Build 11328.20158) Version 1902 (Build 11328.20158) Version 1808 (Build 10730.20304)
2019 March 4 Version 1902 (Build 11328.20146)
2019 February 12 Version 1901 (Build 11231.20174) Version 1808 (Build 10730.20280) Version 1808 (Build 10730.20280)
Version 1803 (Build 9126.2356)
Version 1708 (Build 8431.2372)
2019 January 31 Version 1901 (Build 11231.20130)
2019 January 14 Version 1812 (Build 11126.20266)
2019 January 8 Version 1812 (Build 11126.20196 ) Version 1808 (Build 10730.20264) Version 1808 (Build 10730.20264)
Version 1803 (Build 9126.2351)
Version 1708 (Build 8431.2366)
2019 January 3 Version 1812 (Build 11126.20188)
2018 December 11 Version 1811 (Build 11029.20108) Version 1808 (Build 10730.20262) Version 1803 (Build 9126.2336)
Version 1708 (Build 8431.2351)
2018 November 27 Version 1811 (Build 11029.20079)
2018 November 13 Version 1810 (Build 11001.20108) Version 1808 (Build 10730.20205) Version 1803 (Build 9126.2315)
Version 1708 (Build 8431.2329)
2018 October 29 Version 1810 (Build 11001.20074)
2018 October 16 Version 1809 (Build 10827.20181)
2018 October 9 Version 1809 (Build 10827.20150) Version 1808 (Build 10730.20155) Version 1803 (Build 9126.2295)
Version 1708 (Build 8431.2316)
2018 September 27 Version 1809 (Build 10827.20138)
2018 September 11 Version 1808 (Build 10730.20102) Version 1808 (Build 10730.20102) Version 1803 (Build 9126.2282)
Version 1708 (Build 8431.2309)
2018 September 5 Version 1808 (Build 10730.20088)
2018 August 14 Version 1807 (Build 10325.20118) Version 1803 (Build 9126.2275) Version 1803 (Build 9126.2275)
Version 1708 (Build 8431.2299)
July 25 Version 1807 (Build 10325.20082)
July 17 Version 1806 (Build 10228.20134)
July 10 Version 1806 (Build 10228.20104) Version 1803 (Build 9126.2259) Version 1803 (Build 9126.2259)
Version 1708 (Build 8431.2280)
June 25 Version 1806 (Build 10228.20080)
June 13 Version 1805 (Build 9330.2124)
June 12 Version 1805 (Build 9330.2118) Version 1803 (Build 9126.2227) Version 1708 (Build 8431.2270)
Version 1705 (Build 8201.2294)
May 24 Version 1805 (Build 9330.2087)
May 23 Version 1805 (Build 9330.2078)
May 18 Version 1803 (Build 9126.2210)
May 14 Version 1804 (Build 9226.2156)
May 8 Version 1804 (Build 9226.2126) Version 1803 (Build 9126.2191) Version 1708 (Build 8431.2250)
Version 1705 (Build 8201.2278)
April 25 Version 1804 (Build 9226.2114)
April 11 Version 1803 (Build 9126.2152)
April 10 Version 1803 (Build 9126.2152) Version 1708 (Build 8431.2242)
Version 1705 (Build 8201.2272)
March 27 Version 1803 (Build 9126.2116)
March 20 Version 1803 (Build 9126.2098)
March 13 Version 1802 (Build 9029.2253) Version 1803 (Build 9126.2072) Version 1708 (Build 8431.2236)
Version 1705 (Build 8201.2265)
February 26 Version 1802 (Build 9029.2167)
February 13 Version 1801 (Build 9001.2171) Version 1708 (Build 8431.2215) Version 1708 (Build 8431.2215)
Version 1705 (Build 8201.2258)
February 7 Version 1801 (Build 9001.2144)
February 1 Version 1801 (Build 9001.2138)
January 30 Version 1712 (Build 8827.2179)
January 17 Version 1712 (Build 8827.2148)
January 9 Version 1711 (Build 8730.2175) Version 1708 (Build 8431.2153) Version 1708 (Build 8431.2153)
Version 1705 (Build 8201.2217)
January 2 Version 1711 (Build 8730.2165)
2017 December 12 Version 1711 (Build 8730.2127) Version 1708 (Build 8431.2131) Version 1705 (Build 8201.2213)
Version 1701 (Build 7766.2130)
December 6 Version 1711 (Build 8730.2122)
November 27 Version 1710 (Build 8625.2139)
November 24 Version 1705 (Build 8201.2209)
November 20 Version 1710 (Build 8625.2132)
November 14 Version 1710 (Build 8625.2127) Version 1708 (Build 8431.2110) Version 1705 (Build 8201.2207)
Version 1701 (Build 7766.2122)
November 2 Version 1710 (Build 8625.2121)
October 25 Version 1709 (Build 8528.2147)
October 16 Version 1709 (Build 8528.2139)
October 10 Version 1708 (Build 8431.2107) Version 1708 (Build 8431.2107) Version 1705 (Build 8201.2200)
Version 1701 (Build 7766.2119)
October 4 Version 1708 (Build 8431.2094)
September 18 Version 1708 (Build 8431.2079)
September 12 Version 1707 (Build 8326.2107) Version 1708 (Build 8431.2079) Version 1705 (Build 8201.2193)
Version 1701 (Build 7766.2116)
August 29 Version 1707 (Build 8326.2096)
August 24 Version 1707 (Build 8326.2087)
August 18 Version 1707 (Build 8326.2076)
August 11 Version 1707 (Build 8326.2073)
August 8 Version 1705 (Build 8201.2171)
August 7 Version 1707 (Build 8326.2070)
July 31 Version 1707 (Build 8326.2062)
July 28 Version 1707 (Build 8326.2059)
July 27 Version 1707 (Build 8326.2058) Version 1705 (Build 8201.2158) Version 1701 (Build 7766.2099)
Version 1609 (Build 7369.2154)
July 19 Version 1706 (Build 8229.2103)
July 13 Version 1706 (Build 8229.2086) Version 1705 (Build 8201.2136) Version 1701 (Build 7766.2096)
Version 1609 (Build 7369.2151)
June 28 Version 1706 (Build 8229.2073)
June 13 Version 1705 (Build 8201.2102) Version 1705 (Build 8201.2102) Version 1701 (Build 7766.2092)
Version 1609 (Build 7369.2139)
June 7 Version 1705 (Build 8201.2075)
June 1 Version 1704 (Build 8067.2157)
May 18 Version 1704 (Build 8067.2115)
May 9 Version 1703 (Build 7967.2161) Version 1701 (Build 7766.2084) Version 1609 (Build 7369.2130)
Version 1605 (Build 6965.2150)
April 21 Version 1703 (Build 7967.2139)
April 11 Version 1702 (Build 7870.2038) Version 1701 (Build 7766.2076) Version 1609 (Build 7369.2127)
Version 1605 (Build 6965.2145)
March 27 Version 1702 (Build 7870.2031)
March 14 Version 1702 (Build 7870.2024) Version 1701 (Build 7766.2071) Version 1609 (Build 7369.2120)
Version 1605 (Build 6965.2140)
March 9 Version 1702 (Build 7870.2020)
February 23 Version 1701 (Build 7766.2060)
February 22 Version 1701 (Build 7766.2060) Version 1609 (Build 7369.2118)
January 31 Version 1612 (Build 7668.2074)
January 25 Version 1612 (Build 7668.2066)
January 10 Version 1609 (Build 7369.2102) Version 1605 (Build 6965.2117)
Version 1602 (Build 6741.2105)
January 4 Version 1611 (Build 7571.2109)
2016 December 13 Version 1611 (Build 7571.2075) Version 1609 (Build 7369.2095) Version 1605 (Build 6965.2115)
Version 1602 (Build 6741.2098)
December 6 Version 1611 (Build 7571.2072)
November 10 Version 1610 (Build 7466.2038)
November 8 Version 1609 (Build 7369.2055) Version 1609 (Build 7369.2055) Version 1605 (Build 6965.2105)
Version 1602 (Build 6741.2088)
November 2 Version 1609 (Build 7369.2054) Version 1609 (Build 7369.2054)
October 11 Version 1609 (Build 7369.2038) Version 1609 (Build 7369.2038) Version 1605 (Build 6965.2092)
Version 1602 (Build 6741.2081)
October 4 Version 1609 (Build 7369.2024)
September 26 Version 1608 (Build 7341.2035)
September 21 Version 1608 (Build 7341.2032)
September 13 Version 1607 (Build 7167.2060) Version 1605 (Build 6965.2084) Version 1602 (Build 6741.2071)
Version 1509 (Build 6001.1090)
September 6 Version 1607 (Build 7167.2055)
August 31 Version 1607 (Build 7167.2047)
August 16 Version 1607 (Build 7167.2040)
August 9 Version 1606 (Build 7070.2036) Version 1605 (Build 6965.2076) Version 1602 (Build 6741.2063)
Version 1509 (Build 6001.1087)
July 26 Version 1606 (Build 7070.2033)
July 21 Version 1605 (Build 6965.2069)
July 20 Version 1606 (Build 7070.2028)
July 12 Version 1606 (Build 7070.2026) Version 1605 (Build 6965.2066) Version 1602 (Build 6741.2056)
Version 1509 (Build 6001.1085)
July 5 Version 1606 (Build 7070.2022)
June 30 Version 1605 (Build 6965.2063) Version 1605 (Build 6965.2063)
June 14 Version 1605 (Build 6965.2058) Version 1605 (Build 6965.2058) Version 1602 (Build 6741.2048)
Version 1509 (Build 6001.1082)
June 7 Version 1602 (Build 6741.2047)
June 6 Version 1605 (Build 6965.2053)
May 23 Version 1604 (Build 6868.2067) Version 1602 (Build 6741.2042)
May 10 Version 1604 (Build 6868.2062) Version 1602 (Build 6741.2037) Version 1509 (Build 6001.1078)
May 4 Version 1604 (Build 6868.2060)
May 3 Version 1602 (Build 6741.2033)
April 28 Version 1603 (Build 6769.2040)
April 12 Version 1603 (Build 6769.2017) Version 1602 (Build 6741.2026) Version 1509 (Build 6001.1073)
April 4 Version 1603 (Build 6769.2015) Version 1602 (Build 6741.2025)
March 24 Version 1602 (Build 6741.2021)
March 23 Version 1602 (Build 6741.2021)
March 17 Version 1602 (Build 6741.2017)
March 16 Version 1602 (Build 6741.2017)
March 14 Version 1602 (Build 6741.2015)
March 8 Version 1602 (Build 6741.2014) Version 1509 (Build 6001.1068)
March 4 Version 1601 (Build 6568.2036)
March 3 Version 1601 (Build 6568.2034)
February 16 Version 1601 (Build 6568.2025)
February 9 Version 1511 (Build 6366.2068) Version 1509 (Build 6001.1061) Version 1509 (Build 6001.1061)
January 25 Version 1511 (Build 6366.2062)
January 12 Version 1511 (Build 6366.2056) Version 1509 (Build 6001.1054)
2015 December 11 Version 1511 (Build 6366.2036)
December 8 Version 1509 (Build 6001.1043) Version 1509 (Build 6001.1043)
November 10 Version 1509 (Build 6001.1038) Version 1509 (Build 6001.1038)
October 21 Version 1509 (Build 6001.1034) Version 1509 (Build 6001.1034)
October 5 Version 1509 (Build 4229.1029) Version 1509 (Build 4229.1029)
September 22 Version 1509 (Build 4229.1024) Version 1509 (Build 4229.1024)

 

Bài viết thuộc về: Office365vietnam.info

Ý kiến của bạn:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.