Giới thiệu các tính năng mới trong Microsoft 365 Admin

1. Giới thiệu về bản xem trước trong Microsoft 365 Admin

Khi các tính năng mới có sẵn trong Microsoft 365 Admin, bạn sẽ có thể chọn tham gia xem trước và chia sẻ phản hồi của mình với Microsoft để chúng tôi có thể tiếp tục cải thiện trải nghiệm quản trị viên. Nếu bạn chọn tham gia xem trước, sẽ không có tác động đến người dùng của bạn và bạn có thể chuyển về trung tâm quản trị cổ điển bất cứ lúc nào.

1.1 Bật chế độ phát hành mục tiêu

B1. Đăng nhập tại admin.microsoft.com, đi đến ngăn điều hướng và chọn Settings > Organization Profile.

B2. Chuyển đến thẻ Release preferences, sau đó chọn Edit.

B3. Chọn Targeted release for everyone hoặc Targeted release for selected users đã chọn. Nếu bạn chọn bản phát hành được nhắm mục tiêu cho người dùng đã chọn, hãy đảm bảo rằng bạn đã thêm tài khoản quản trị viên của mình (và bất kỳ quản trị viên nào khác trong tổ chức bạn muốn tham gia) vào danh sách người dùng đã chọn.

1.2 Chuyển sang xem trước và quay lại lần nữa

Khi bản xem trước của Microsoft 365 Admin có sẵn cho bạn, bạn có thể chọn tham gia bằng cách chọn Try the preview nằm ở đầu trang chủ. Bạn có thể chọn tham gia xem trước bằng cách chuyển đổi hoặc bạn có thể chọn liên kết Try the preview từ bất kỳ trang nào trong Microsoft 365 Admin cổ điển. Nếu bạn đăng xuất khỏi trung tâm quản trị trong khi vẫn ở chế độ xem trước, chúng tôi sẽ nhớ lựa chọn đó và bạn sẽ đăng nhập lại vào trung tâm quản trị xem trước.

gioi thieu cac tinh nang moi trong Microsoft 365 Admin

Quay trở lại trung tâm quản trị cổ điển từ Home bằng cách bật Preview on bật tắt sang Off.

gioi thieu cac tinh nang moi trong Microsoft 365 Admin

2. Giới thiệu tính năng mới nổi bật trong Microsoft 365 Admin

Chúng tôi liên tục cập nhật các thông tin mới về các tính năng nổi bật trong Microsoft 365 Admin, hãy theo dõi nội dung bên dưới để biết thêm nhiều thông tin hữu ích cho bạn ngày hôm nay.

2.1 Quản lý người dùng và nhóm

Office 365 đã cập nhật chặn người dùng, đặt lại mật khẩu, chế độ xem danh sách liên hệ, chế độ xem danh sách nhóm và các trang chi tiết nhóm theo kiểu trung tâm quản trị mới. Với chế độ xem danh sách nhóm mới, bạn có được dữ liệu phong phú hơn về các nhóm của mình, các hành động nhanh trong thanh lệnh và bạn có thể tùy chỉnh cách xem dữ liệu của mình.

2.2 Đề xuất

Bạn có thể thấy một cửa sổ bật lên đề xuất mới trong trung tâm quản trị của mình – chúng tôi vừa thêm 5 đề xuất mới. Tất nhiên, bạn sẽ chỉ thấy các đề xuất nếu Office 365 nghĩ rằng nó sẽ có lợi cho tổ chức của bạn. Nhưng đừng đợi cho đến khi Office 365 chỉ cho bạn đề xuất – bạn có thể thêm nó từ thư viện thẻ.

 • Hết hạn mật khẩu – Office 365 khuyên các mật khẩu được đặt thành Không bao giờ hết hạn. Và nếu org của bạn có cài đặt khác, bạn có thể thấy đề xuất này.
 • Quá nhiều quản trị viên toàn cầu – Vì có quá nhiều quản trị viên toàn cầu là mối đe dọa bảo mật, nếu bạn có nhiều hơn 4 quản trị viên toàn cầu, bạn sẽ thấy đề xuất này. Office 365 khuyên bạn chỉ cung cấp cho người dùng quyền truy cập mà họ cần để hoàn thành công việc.
 • Bảo vệ thiết bị Intune – Nếu giấy phép của bạn bao gồm Intune và Office 365 phát hiện ra rằng bạn chưa hoàn thành việc thiết lập Intune hoặc đã đăng ký thiết bị của mình, chúng tôi khuyên bạn nên tạo chính sách Intune để bảo vệ các tệp của tổ chức khi người dùng truy cập chúng từ thiết bị di động của họ.
 • Nhận cập nhật tính năng Office hàng tháng – Office 365 đã nhận được phản hồi từ các khách hàng rất nhỏ của mình rằng khi họ nhận được cập nhật tính năng Office hàng tháng, người dùng của họ sẽ hạnh phúc hơn. Vì vậy, nếu bạn là một doanh nghiệp rất nhỏ và bạn hiện đang nhận được các bản cập nhật tính năng Office của mình sau mỗi sáu tháng, bạn sẽ thấy đề xuất này.

2.3 Cài đặt

Về phần cài đặt, đã có khá nhiều thay đổi. Hầu hết, chỉ cập nhật các cài đặt hiện có sang kiểu trung tâm quản trị mới. Các cài đặt mới mà bạn chưa từng thấy trước đây, chúng tôi sẽ bắt đầu đề cập ở đây. Chúng tôi có một thiết lập toàn bộ để thông báo cho: Xác thực hiện đại. Để kiểm tra, bạn hãy đi tới Settings > Services & add-ins > Modern authentication.

2.4 Thêm người dùng

Office 365 Admin sẽ giới thiệu Add user. Đây là từng bước để thêm thông tin cơ bản của người dùng như email và tên hiển thị, gán giấy phép và vai trò, thêm thông tin liên hệ của họ và sau đó xem xét tài khoản của người dùng trước khi bạn cam kết. Tại sao Office 365 thực hiện thay đổi này? Office 365 đã nghe phản hồi của bạn rằng bạn không thích cuộn gần như vô hạn để thêm người dùng vào trải nghiệm trước đó. Đây là cải tiến mới từ trải nghiệm dành cho người dùng.

gioi thieu cac tinh nang moi trong Microsoft 365 Admin

Có hai cách bạn có thể kiểm tra xem:

C1. Từ trang chủ, chọn Add user từ thẻ Add management. Trình hướng dẫn mở ngay tại đó, vì vậy bạn không phải điều hướng từ bất kỳ công việc nào bạn đang làm trên trang chủ.

C2. Chuyển đến Users > Active users, sau đó chọn Add user từ thanh lệnh.

2.5 Phiên bản thanh toán và đăng kí

Office 365 có một thay đổi đối với khu vực Billing & subscriptions sẽ được đề cập trong nội dung này. Trên thực tế, tháng 3 năm 2019 Office đã thêm khả năng quản lý các mối quan hệ đối tác của bạn vào Billing > Billing accounts. Từ đây, bạn có thể xem xét các mối quan hệ đối tác của mình qua Advisor, CSP và các đại lý gián tiếp. Bạn cũng có thể chấp nhận các yêu cầu mối quan hệ đối tác mới, bao gồm các quyền quản trị được ủy quyền.

gioi thieu cac tinh nang moi trong Microsoft 365 Admin

Phương thức thanh toán – Office 365 đã nghe phản hồi của bạn rằng việc cập nhật phương thức thanh toán của bạn rất khó khăn và  Office 365 đã thực hiện rất nhiều thay đổi xung quanh nó. Chuyển đến Billing > Payment methods. Bạn có thể dễ dàng thấy các phương thức thanh toán của mình, như thẻ Visa của bạn và đăng ký mà nó được liên kết. Trong danh sách phương thức thanh toán của bạn, chọn menu khác (3 chấm nhỏ bên cạnh ngày hết hạn), sau đó chọn View subscriptions. Bạn cũng có thể chỉnh sửa và xóa phương thức thanh toán của mình bằng menu khác.

Tài khoản thanh toán – Khách hàng phát hành được nhắm mục tiêu sẽ nhìn thấy trang tài khoản thanh toán mới trước và sau đó Microsoft sẽ đưa nó ra toàn thế giới. Khi có sẵn cho bạn, hãy chuyển đến Billing > Billing account. Bạn có thể làm gì trên trang tài khoản thanh toán mới?

 • Cập nhật địa chỉ và thông tin liên lạc khác trong hồ sơ tổ chức của bạn trực tiếp từ trang này mà không cần truy cập theo cách thông thường Settings> Organization profile.
 • Bạn có thể chấp nhận và xem xét thỏa thuận của khách hàng từ Billing accounts.

Một số cải tiến khác

 • Kích hoạt lại đăng ký bằng thanh toán Hóa đơn
 • Chỉnh sửa địa chỉ sử dụng dịch vụ cho đăng ký của bạn
 • Trên trang về chi tiết hàng tồn, Office 365 đã thêm một số cải tiến thông báo, liên kết bạn với trang thực tế nơi bạn có thể thực hiện công việc và có nhiều hành động hơn trên thẻ chi tiết hàng tồn. Chuyển đến Billing > Bills > View details on any invoice để kiểm tra thử tính năng này.

2.6 Giấy phép và ứng dụng

Microsoft kết hợp nội dung giấy phép và ứng dụng trong ngăn chi tiết người dùng dựa trên phản hồi của người dùng. Ban đầu Microsoft tách ra hai tính năng để cung cấp không gian cho các chi tiết của nội dung giấy phép và ứng dụng dựa trên phản hồi về sự nhầm lẫn khi tác thành hai bảng. Bây giờ nội dung này trở lại với nhau thành một tab, bạn có thể đảm bảo một ứng dụng đã bị tắt trong tất cả các giấy phép được gán cho người dùng trong một khung.

Hãy xem thử: Users > Active users > Edit or Add user > Licenses and Apps.

2.7 Một số tính năng khác

a) Dịch vụ & bổ trợ

Tháng 10 năm 2018 Office 365 đã cập nhật Settings > Services & add-ins với phong cách thiết kế mới nhưng tất cả các trang cài đặt vẫn theo phong cách cổ điển. Trong tháng này, Office 365 đã bắt đầu cập nhật các cài đặt thực tế cho thiết kế mới.

Trang dịch vụ & bổ trợ đã được cập nhật giao diện mới, nhưng mọi thứ khác đều hoạt động giống hệt nhau. Tất nhiên, bạn nên kiểm tra thanh lệnh để xem những gì mới bạn có thể làm, như lọc và thay đổi danh sách thành chế độ xem nhỏ gọn. Trong ngăn dẫn hướng, đi tới Services & add-ins để kiểm tra.

gioi thieu cac tinh nang moi trong Microsoft 365 Admin

b) Quản lý người dùng

Quản lý tên người dùng, bí danh, địa chỉ email chính.

Office 365 đã thực hiện nhiều thay đổi đối với quản lý người dùng để giúp bạn hoàn thành công việc nhanh hơn. Office 365 đã cập nhật trang ** Người dùng hoạt động ** và ngăn chi tiết của người dùng. Đây là một số thay đổi tuyệt vời hơn:

 • Có thiết kế mới và bố cục mới cho trang Người dùng hoạt động. Không thích giao diện của danh sách? Chọn Thay đổi chế độ xem (bên cạnh Bộ lọc) và bạn có thể thay đổi danh sách từ danh sách Bình thường sang danh sách Nhỏ gọn. Danh sách nhỏ gọn đặc biệt hữu ích nếu bạn có nhiều người dùng trong tổ chức của mình.

gioi thieu cac tinh nang moi trong Microsoft 365 Admin

 • Bạn có thể thực hiện các tác vụ nhanh như đặt lại mật khẩu cho một hoặc nhiều người dùng trực tiếp từ chế độ xem danh sách.
 • Chi tiết và cài đặt của Người dùng hiện được sắp xếp theo các tab sau: Tài khoản, Thiết bị, Giấy phép, Ứng dụng, Thư và OneDrive. Trước đây, nhiều cài đặt trong số này được đặt trên nhiều màn hình.

gioi thieu cac tinh nang moi trong Microsoft 365 Admin

c) Hộp tìm kiếm

Office 365 đã di chuyển vị trí của hộp tìm kiếm. Nó vẫn ở đầu trang chủ, nhưng giờ nó ở phía bên phải của trang gần nút Add card.

gioi thieu cac tinh nang moi trong Microsoft 365 Admin

d) Thêm thẻ

Office 365 đã thêm thẻ cho bảng điều khiển. Chỉ cần truy cập trung tâm quản trị và chọn Add card để xem các thẻ mới:

 • Báo cáo người dùng Office 365 Active – Giám sát việc sử dụng các dịch vụ Office 365 bạn đã mua.
 • Phần mềm Office 365 – Cài đặt hoặc triển khai phần mềm Office 365 ProPlus và xem có bao nhiêu người dùng được cấp phép đã kích hoạt nó.
 • Azure Active Directory – Cung cấp cho bạn quyền truy cập nhanh vào các tác vụ Azure AD phổ biến như đặt lại mật khẩu tự phục vụ, tùy chỉnh đăng nhập và thêm ứng dụng.

e) Xuất

Tác vụ nhanh Export users đã được thêm vào thanh lệnh trên trang hoạt động người dùng.

gioi thieu cac tinh nang moi trong Microsoft 365 Admin

f) Dịch vụ mua hàng

Dịch vụ mua hàng có những cải tiến bổ sung vào tháng 11 năm 2018. Hãy đi tới Billing > Purchase services.

gioi thieu cac tinh nang moi trong Microsoft 365 Admin

 • Ở đầu trang, bạn có thể xoay vòng giữa các kế hoạch Business and Education plans. Điều đó sẽ giúp bạn tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm.
 • Chúng tôi đã thêm một hộp tìm kiếm để bạn không phải cuộn vô tận để tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm.
 • Cuối cùng, chúng tôi đã sắp xếp một cách hợp lý các gói bạn có thể mua thành các phần mà bạn có thể mở rộng và thu gọn. Không cần mua bất kỳ ứng dụng và dịch vụ Office nào? Thu gọn phần đó và tập trung vào các gói Microsoft 365.

g) Mua dịch vụ

Có một cách mới để mua đăng ký trong Microsoft 365 Admin. Đi đến Purchase services để xem trải nghiệm mua sắm được thiết kế lại hoàn toàn giúp bạn dễ dàng tìm kiếm, so sánh các gói và các tính năng mới tuyệt vời khác giúp mua đăng ký dễ dàng hơn.

gioi thieu cac tinh nang moi trong Microsoft 365 Admin

h) Cải tiến trang chủ

Đây là trang chủ cá nhân của bạn.

gioi thieu cac tinh nang moi trong Microsoft 365 Admin

 • Bạn có thể thêm, xóa và di chuyển thẻ xung quanh trang chủ. Nhấp vào + ở góc trên cùng bên phải để xem thẻ nào có sẵn trong thư viện thẻ, sau đó kéo chúng ở bất cứ đâu trên trang chủ.
 • Đưa tổ chức lên cấp độ tiếp theo bằng cách nhóm các thẻ thành các phần. Chúng tôi đã tạo hai phần mặc định cho bạn: Basics và Devices and updates.
 • Hầu hết các thẻ đều có nhiều thông tin, điều đó có nghĩa là bạn sẽ được cung cấp thông tin kịp thời để giúp bạn thực hiện các công việc hàng ngày nhanh hơn và thông minh hơn.
 • Cửa sổ điều hướng đã được sắp xếp lại và bạn có thể tùy chỉnh nó cho các tác vụ nhanh của mình. Chỉ cần chọn Edit từ dưới cùng của ngăn điều hướng để bắt đầu tùy chỉnh.

gioi thieu cac tinh nang moi trong Microsoft 365 Admin

i) Thanh toán

Bạn có thể sẽ nhận thấy một số thay đổi lớn nhất đối với Microsoft 365 Admin trong phần Billing. Bạn có thể quản lý đăng ký và ứng dụng bạn đã mua từ Microsoft hoặc nhà cung cấp khác, bao gồm các trải nghiệm mới về quản lý kho, lịch sử đặt hàng, phương thức thanh toán và lập hóa đơn.

 • Quản lý đăng ký đã được thiết kế lại để cung cấp cho bạn trải nghiệm quản lý hàng tồn kho mới cho nhiều loại sản phẩm hơn bao gồm ứng dụng, phần mềm và bổ trợ. Hiện tại, nó được gọi Products & services để phản ánh tốt hơn sự hỗ trợ cho các loại sản phẩm mới được thêm vào. Bây giờ bạn có thể chọn để có một chế độ xem thẻ hoặc bảng của các sản phẩm và dịch vụ và bạn có thể tìm kiếm và lọc để nhanh chóng tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm.

gioi thieu cac tinh nang moi trong Microsoft 365 Admin

 • Giờ đây việc gán giấy phép sản phẩm cho người dùng của bạn trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Chọn sản phẩm bạn đã mua và sau đó bạn có thể chỉ định sản phẩm. Bạn cũng có thể xem những người dùng nào đã được chỉ định một sản phẩm cụ thể.

gioi thieu cac tinh nang moi trong Microsoft 365 Admin

Các kế hoạch chuyển đổi hiện được gọi là * Nâng cấp * và cuối cùng việc nâng cấp đăng ký xảy ra ở hậu trường để bạn không phải xem quá trình nâng cấp hoàn tất. Cuối cùng, không còn giới hạn giấy phép về nâng cấp.

3. Hãy thử hoặc mua đăng ký Microsoft 365

Microsoft 365 là một giải pháp hoàn chỉnh kết hợp Office 365 và Windows 10 với quản lý thiết bị và bảo mật nâng cao. Nếu bạn đã có đăng ký và bạn muốn dùng thử hoặc mua đăng ký Microsoft 365, cách tốt nhất để thực hiện là thông qua trung tâm quản trị. Các đăng ký Microsoft 365 sau đây có sẵn trong trung tâm quản trị để bạn dùng thử hoặc mua ngay bây giờ:

 • Microsoft 365 doanh nghiệp
 • Microsoft 365 Enterprise E3
 • Microsoft 365 Enterprise E5

Khi bạn thêm đăng ký thông qua trung tâm quản trị, đăng ký mới được liên kết với cùng một tổ chức (không gian tên miền) với đăng ký hiện tại của bạn. Điều này giúp dễ dàng di chuyển người dùng trong tổ chức của bạn giữa các đăng ký hoặc chỉ định cho họ giấy phép đăng ký bổ sung mà họ cần.

B1. Đăng nhập vào trung tâm quản trị tại https://admin.microsoft.com, sau đó truy cập vào Billing > Purchase services.

B2. Trên trang Purchase services, các đăng ký có sẵn cho tổ chức của bạn được liệt kê. Chọn gói Microsoft 365 mà bạn muốn thử hoặc mua.

B3. Trên trang tiếp theo, chọn Get free trial, cung cấp cho bạn 25 giấy phép người dùng với thời hạn một tháng hoặc bạn có thể Buy.

B4. Nếu bạn mua, hãy nhập số giấy phép người dùng bạn cần và chọn trả tiền mỗi tháng hoặc cả năm, sau đó chọn Check it out.

B5. Giỏ hàng của bạn mở ra. Xem lại thông tin giá cả và chọn Next.

B6. Cung cấp thông tin thanh toán của bạn, sau đó chọn Place order.

B7. Trên trang xác nhận, chọn Go to admin home. Bạn đã sẵn sàng!

B8. Chọn nhận tin nhắn hoặc cuộc gọi, nhập số điện thoại của bạn, sau đó chọn Text me hoặc Call me.

B9. Nhập mã xác minh, sau đó chọn Start your free trial.

B10. Trên trang Check it out, chọn Try now.

B11. Trên trang Order receipt, chọn Continue.

Bài viết thuộc về: Office365vietnam.info

 

Ý kiến của bạn:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.