Hội Thảo Trực Tuyến: “Quản Trị Giáo Dục Thông Minh Thông Minh với Office 365” ngày 19/6/2020

Thực tế cho thấy: Điều phối Giáo Dục trong nhà trường trở nên khoa học và dễ dàng hơn bao giờ hết với Office 365‼️
Hãy cùng tìm hiểu cách thức Office 365 hỗ trợ hoạt động nội bộ và đối ngoại của trường học thông qua Hội Thảo Trực Tuyến: “Quản Trị Giáo Dục Thông Minh Thông Minh với Office 365” vào ngày 19/6/2020, từ 20 giờ tối đến 21 giờ 30
Đặc biệt, trong số các khách mời tối ngày 19/6/2020, chúng ta sẽ được chào đón anh Nam Pham Hoai với những nội dung chia sẻ bổ ích:
1) Quản trị cơ bản:
  • Archive Email
  • Shared mailbox
2) Quản lý kết nối với bên ngoài trên Teams:
  • External access
  • Enable Guest
3) Bảo mật trên Microsoft Office 365:
  • Mail Flow
  • Message trace
  • Phòng chống phising/spam cơ bản
4) Hiện đại hoá môi trường làm việc:
  • Bot hỗ trợ trả lời tự động
  • Ứng dụng tối ưu hoá truyền thông trong tổ chức
?Đăng ký tham gia ngay tại: http://msft.it/6184TcKmG

Ý kiến của bạn:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.