Triển khai dịch vụ Office 365 migration và maintenance service – Tháng 7-8/2020

Trong giai đoạn tình hình kinh tế gặp nhiều bất lợi khi tình hình COVID-19 có nhiều chuyển biến phức tạp. Không ít doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình làm việc và cũng có nhiều doanh nghiệm không thích ứng kịp.

Song song đó với phương châm “Modern Problems Require Modern Solutions”, “Digital tranformation” hay chuyển đổi số, nhiều doanh nghiệp đã chuyển mình thích ứng bằng việc áp dụng công nghệ để giải quyết bài toán này.

Office 365 migration và maintenance service

Trong những tháng giữa tâm điểm 2 làn sóng COVID-19 tại Việt Nam 1 tập đoàn với những công ty thành viên đã chọn Office365VietNam.info để triển khai dịch vụ Office 365 migration và maintenance service. Sau khi chuyển đổi hệ thống làm việc cốt lõi là email, trong quá trình đào tạo 2 doanh nghiệp thành viên này cũng đã áp dụng được những ứng dụng trong hệ sinh thái có sẵn trên Office 365 để quản lý những nghiệp vụ hành chính của mình: Book phòng họp, book xe, tờ khai ý tế điện tử, chat bot, hội nghị trực tuyến và còn nhiều quy trình, thủ tục khác đã được số hoá và triển khai. Giời đây hơn cả duy trì và nối liền khoảng cách mùa dịch, quý doanh nghiệp đã có thể dễ dàng và nhiều thuận lợi trong phát triển, mở rộng quy mô doanh nghiệp.

Bài viết thuộc về: Office365VietNam.info

Ý kiến của bạn:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.