Đổi Mới Sáng Tạo Trong Quản Lý Nhà Nước buổi 2 – Tháng 10-2020

Tiếp nối sự kiện Đổi Mới Sáng Tạo Trong Quản Lý Nhà Nước lần 1 thành công tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ(SIHUB), buổi sự kiện lần 2 được Office365VietNam.info thực hiện vào ngày 3 tháng 10-2020.

Với đối tượng tập trung chủ yếu là cán bộ đoàn viên và viên chức nhà nước chương trình trình đào tạo được tối ưu hoá với những công cụ CNTT làm việc hiệu quả như bên dưới:

STT Nội dung Thời lượng(phút)
1 Giới thiệu tổng quan 10
2 Không phụ thuộc nền tảng quản lý dữ liệu 30
3 Đơn giản hoá việc quản lý dự án/công việc 30
4 Làm việc không khoảng cách trong mùa COVID 40
5 Break 10
6 Tối ưu hoá quy trình làm việc với Zapier 30
7 Chia sẻ kinh nghiệm thực tế 30
8 Q&A 30

Đổi Mới Sáng Tạo Trong Quản Lý Nhà Nước

Với hơn 4 tiếng đào tạo cùng với nhiều hoạt động và câu hỏi mang tính áp dụng thực tiễn đã được giải đáp cùng với những chia sẻ kinh nghiệm thực tế. Hy vọng giúp đỡ quá trình làm việc của các cán bộ ban ngành dễ dàng và hiệu quả hơn!

Đổi Mới Sáng Tạo Trong Quản Lý Nhà Nước

Bài viết thuộc về: Office365VietNam.info

Ý kiến của bạn:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.