Hướng dẫn sử dụng Microsoft To Do – cập nhật

Microsoft To Do là một danh sách việc cần làm đơn giản và thông minh giúp bạn quản lý tất cả các công việc của mình ở một nơi. Bạn có thể hoàn thành các nhiệm vụ trong ngày trong My Day và tạo bất kỳ danh sách bổ sung nào để sắp xếp công việc, cửa hàng tạp hóa, du lịch, mua sắm, phim để xem – bạn có ý tưởng!

Trong mỗi danh sách, bạn có thể thêm bao nhiêu nhiệm vụ tùy thích. Giữ mọi thứ đúng tiến độ bằng cách đặt ngày đến hạn và lời nhắc cho từng nhiệm vụ và gắn dấu sao cho các nhiệm vụ quan trọng nhất của bạn. Sử dụng các bước để chia nhỏ các nhiệm vụ lớn hơn của bạn thành các phần và ghi chú dễ quản lý hơn để ghi lại các chi tiết bổ sung. Vì tất cả các tác vụ của bạn được lưu trữ trên các máy chủ Exchange Online, chúng cũng sẽ tự động xuất hiện trong các tác vụ Outlook.

My Day và những đề xuất

Sử dụng My Day để giúp tập trung vào các công việc hàng ngày. Bạn có thể thêm nhiệm vụ mới trực tiếp vào My Day hoặc thêm nhiệm vụ từ các danh sách khác, bằng cách chọn một nhiệm vụ để xem chi tiết và sau đó chọn Add to My Day. Bạn cũng có thể sử dụng các đề xuất để chọn nhiệm vụ để thêm vào My Day. Để xem các nhiệm vụ được đề xuất, hãy chọn biểu tượng  ở đầu danh sách My Day.

Nhập tài khoản Wunderlist của bạn vào Microsoft To Do

Bạn có thể nhập dữ liệu tài khoản Wunderlist của mình vào Microsoft To Do bằng trình nhập của chúng tôi. Để nhập danh sách và nhiệm vụ của bạn:

  1. Đi tới Settings và chọn Import.
  2. Đăng nhập vào tài khoản Wunderlist của bạn.
  3. Khi bạn đã đăng nhập, chúng tôi sẽ hiển thị cho bạn số lượng danh sách và nhiệm vụ sẽ được nhập từ tài khoản Wunderlist của bạn sang Microsoft To Do. Nhiệm vụ và thành viên của danh sách được chia sẻ sẽ không được nhập.
  4. Chọn Import bắt đầu chuyển danh sách và nhiệm vụ của bạn từ Wunderlist sang Microsoft To Do.
  5. Khi nhập xong, bạn có thể xem tóm tắt mọi thứ đã được nhập bằng cách chọn Details khi được nhắc trong ứng dụng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể xem tóm tắt bất kỳ lúc nào bằng cách đi tới Settings và chọn tùy chọn Show last import summary.

Trong Microsoft To Do, các nhiệm vụ phụ của bạn sẽ được nhập dưới dạng các bước và các thư mục của bạn dưới dạng nhóm danh sách. Nhận xét hiện không được hỗ trợ trong To do, vì vậy chúng tôi sẽ nhập chúng dưới dạng ghi chú.

Hãy biết rằng dữ liệu của bạn trong Microsoft To Do sẽ không được đồng bộ hóa với tài khoản Wunderlist của bạn. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Wunderlist sau khi nhập, bạn sẽ cần sử dụng lại trình nhập để chuyển các thay đổi mới nhất của mình sang To Do.

Bài viết thuộc về:  Office365VietNam.info

Ý kiến của bạn:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.