Hướng dẫn sử dụng Microsoft Outlook-cập nhật

Với Outlook trên PC, máy Mac hoặc thiết bị di động, bạn có thể:

 • Sắp xếp email của bạn để tập trung vào các thư quan trọng nhất.
 • Quản lý lịch của bạn để lên lịch cuộc họp và cuộc hẹn.
 • Chia sẻ tệp từ đám mây để mọi người luôn có phiên bản mới nhất.
 • Luôn kết nối và làm việc hiệu quả mọi lúc mọi nơi.

Thêm tài khoản email

 • Mở Outlook và chọn File > Add Account. Nếu bạn chưa khởi chạy Outlook trước đây, bạn sẽ thấy màn hình chào mừng.

 • Nhập địa chỉ email của bạn và chọn Connect. Nếu màn hình của bạn trông khác, hãy nhập tên, địa chỉ email và mật khẩu của bạn, rồi chọn Next.
 • Nếu được nhắc, hãy nhập mật khẩu của bạn và chọn OK.
 • Chọn Finish.

Tạo và gửi email trong Outlook

 • Chọn New Email để bắt đầu thư mới.
 • Nhập tên hoặc địa chỉ email vào trường Đến, Cc hoặc Bcc.
 • Nếu bạn không thấy Bcc, hãy xem Show, hide, and view the Bcc box.
 • Trong Subject, nhập chủ đề của email.
 • Đặt con trỏ vào nội dung email, rồi bắt đầu nhập.
 • Sau khi nhập tin nhắn của bạn, hãy chọn Send.

Sử dụng @mentions để thu hút sự chú ý của ai đó 

 • Trong phần nội dung của lời mời qua email hoặc lịch, hãy nhập ký hiệu @ và một vài chữ cái đầu tiên của họ hoặc tên của liên hệ.
 • Khi Outlook cung cấp cho bạn một hoặc nhiều đề xuất, hãy chọn liên hệ bạn muốn đề cập. Theo mặc định, tên đầy đủ của họ được bao gồm. Bạn có thể xóa một phần nội dung đề cập, chẳng hạn như mọi thứ khác ngoài tên của người đó.
 • Liên hệ đã đề cập được thêm vào dòng To của email hoặc lời mời họp.

Hộp thư đến Ưu tiên (Focused Inbox)

Hộp thư đến uu tiên giúp bạn tập trung vào các email quan trọng nhất. Nó tách hộp thư đến của bạn thành hai tab — Focused và Other. Nếu thư không được sắp xếp theo cách bạn muốn, bạn có thể di chuyển chúng và đặt nơi gửi thư trong tương lai từ người gửi đó.

 • Chọn tab Focused hoặc tab Other.
 • Bấm chuột phải vào thư bạn muốn di chuyển và chọn Move to Other hoặc Move to Focused.

Để bật hoặc tắt Hộp thư đến Ưu tiên:  Chọn View > Show Focused Inbox.

Quản lý lịch và danh bạ của bạn trong Outlook

Lên lịch một cuộc hẹn

 • Trong Calendar, chọn New Appointment.
 • Thêm Subject, Location, và thời gian bắt đầu và kết thúc.
 • Chọn Invite Attendees để biến cuộc hẹn thành cuộc họp.
 • Chọn Save & Close để kết thúc hoặc Send nếu đó là một cuộc họp.

Sử dụng tính năng Scheduling Assistant

Khi bạn tạo cuộc họp, hãy sử dụng Scheduling Assistant để xem khi nào người tham dự và phòng trống.

 • Từ một yêu cầu họp mới, hãy chọn Scheduling Assistant.
 • Khu vực bóng mờ với các thanh dọc hiển thị thời gian cuộc họp. Kéo các thanh để điều chỉnh thời gian họp.
 • Lưới hiển thị khi có người tham dự. Ở bên phải của yêu cầu họp, Outlook hiển thị thời gian được đề xuất và số lượng xung đột.

Thêm liên hệ

 • Chọn biểu tượng People.
 • Chọn New Contacthoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N.
 • Nhập tên và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn muốn đưa vào cho liên hệ.
 • Chọn Save & New để tạo một liên hệ khác hoặc Save & Close nếu bạn đã hoàn tất.

Cộng tác trong Outlook

Chia sẻ tệp để cộng tác trên tệp đính kèm

 • Chọn Attach File và chọn một tệp.
 • Nếu tệp có biểu tượng đám mây nhỏ, nó đã được lưu vào đám mây, cho phép bạn chia sẻ và làm việc trên đó với những người khác. Nếu không, hãy chọn mũi tên thả xuống và chọn Upload to OneDrive.
 • Nhập thư và chọn Send.

Thiết lập cuộc họp trực tuyến và ghi chú được chia sẻ

Để thiết lập một người tham dự cuộc họp có thể tham gia từ xa, hãy chọn Teams Meeting. Điều này sẽ chèn một liên kết mà những người tham dự từ xa có thể sử dụng để tham gia cuộc họp.

Để thiết lập không gian dùng chung cho ghi chú, hãy chọn Meeting Notes. Bạn có thể tạo sổ ghi chép OneNote mới hoặc chọn sổ ghi chép hiện có. Một liên kết đến sổ ghi chép xuất hiện trong yêu cầu họp.

 Bài viết thuộc về: Office365VietNam.info

Ý kiến của bạn:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.