Hướng dẫn tạo biểu mẫu trong Microsoft Forms – cập nhật

Bằng cách tạo biểu mẫu trong Microsoft Forms, bạn sẽ dễ dàng:

 • Tạo khảo sát, câu hỏi và cuộc thăm dò ý kiến và dễ dàng xem kết quả khi chúng xuất hiện.
 • Mời người khác trả lời biểu mẫu của bạn bằng bất kỳ trình duyệt web nào và thậm chí trên thiết bị di động.
 • Sử dụng phân tích tích hợp để đánh giá phản hồi khi chúng được gửi.
 • Xuất dữ liệu biểu mẫu, chẳng hạn như kết quả bài kiểm tra, sang Excel để phân tích bổ sung hoặc chấm điểm.

Tạo biểu mẫu trong Microsoft Forms

Thêm câu hỏi để xây dựng khảo sát, bài kiểm tra hoặc cuộc thăm dò ý kiến trong vài phút.

 1. Bên dưới My Forms, chọn New Formhoặc New Quiz

        2.  Đặt tên cho biểu mẫu của bạn. Bạn cũng có thể nhập một phụ đề tùy chọn cho nó.

       3. Chọn Add Question để thêm câu hỏi mới vào biểu mẫu hoặc bài kiểm tra.

Chia sẻ biểu mẫu trong Microsoft Forms

Theo mặc định, chỉ những người trong tổ chức của bạn mới có thể gửi câu trả lời cho biểu mẫu hoặc bài kiểm tra của bạn. Nếu bạn muốn cho phép bất kỳ ai gửi câu trả lời, hãy chọn the drop-down Only people in my organization, sau đó chọn Anyone with the link can respond.

Lưu ý: Chỉ những người trong tổ chức của tôi mới có thể phản hồi cài đặt chỉ khả dụng cho Office 365 Education và Microsoft 365 Apps cho người đăng ký doanh nghiệp. Để truy cập cài đặt này, vui lòng đăng nhập bằng tài khoản trường học hoặc cơ quan của bạn.

Gửi liên kết biểu mẫu cho người khác:

 • Mở biểu mẫu bạn muốn chia sẻ và chọn Share.
 • Đảm bảo rằng nút Link được chọn, sau đó bấm Copy bên cạnh hộp văn bản hiển thị URL biểu mẫu.
 • Sao chép và sau đó dán liên kết này vào email, sổ ghi chép lớp học, v.v.

Chia sẻ mã QR biểu mẫu

 • Chọn nút QR để xem mã QR cho biểu mẫu của bạn.
 • Chọn Download và quyết định xem bạn muốn lưu mã QR (ở định dạng .png) hay mở nó. Thêm mã QR ở bất cứ nơi nào mà người trả lời của bạn có thể quét mã đó bằng máy quét mã QR, chẳng hạn như thiết bị di động.

Mời người khác qua email

 • Chọn nút Email.
 • Khi ứng dụng chỉnh sửa email mặc định của bạn mở ra, hãy nhập địa chỉ email của những người bạn muốn xem biểu mẫu của mình vào hộp Tới của trình soạn thảo email của bạn. Microsoft Forms bao gồm một ghi chú ngắn gọn cho người nhận trong nội dung email để họ có ngữ cảnh thích hợp cho lời mời của bạn và một liên kết đến biểu mẫu của bạn.
 • Khi bạn đã sẵn sàng gửi biểu mẫu hoặc lời mời câu đố, hãy nhấp vào Send.

Lưu ý: Bất kỳ ai nhận được liên kết biểu mẫu qua email sẽ có thể chuyển tiếp email đó đến những người khác để họ có thể xem và hoàn thành biểu mẫu của bạn. Đảm bảo rằng bạn cảm thấy thoải mái khi chia sẻ nội dung trước khi gửi liên kết.

Xem kết quả trong Microsoft Forms

Sau khi bạn tạo biểu mẫu, điều chỉnh cài đặt của biểu mẫu và chia sẻ biểu mẫu của bạn với người khác, đã đến lúc xem kết quả.

 • Mở biểu mẫu mà bạn muốn xem lại kết quả, rồi chọn tab Responses.
 • Chọn View results để xem từng chi tiết cho từng người trả lời, chẳng hạn như thời gian cần để hoàn thành biểu mẫu của bạn và (các) tùy chọn đã chọn.
 • Để dễ dàng xem tất cả dữ liệu phản hồi cho biểu mẫu của bạn trong Microsoft Excel, hãy chọn Mở trong Excel.
 • Chọn More Details link để xem tên của từng người trả lời và câu trả lời của họ cho mỗi câu hỏi.

 

Bài viết thuộc về: Office365Vietnam.info    

Ý kiến của bạn:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.